Symbolem tej kampanii jest noszenie białej wstążki głównie przez mężczyzn.  Szydłowiecka Policja włączyła się w kampanię prowadzoną pn. „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”, która rozpocznie się w dniu 25 listopada i potrwa do 10 grudnia.

 Ma ona na celu uświadomienie społeczeństwu, że każda forma przemocy ze względu na płeć jest pogwałceniem praw człowieka. Symbolem tej akcji jest noszenie białej wstążki głównie przez mężczyzn, która ma wyrażać ich sprzeciw wobec agresywnych zachowań wobec kobiet. Kampania ta została stworzona przez mężczyzn i jest głównie do nich adresowana.

Biała wstążka symbolizuje osobiste zobowiązanie noszącego ją mężczyzny, do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania.

Wybór terminu kampanii „Biała wstążka” nie jest przypadkowy;

25 listopada – dzień rozpoczęcia kampanii, to Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy wobec Kobiet,

10 grudnia – dzień zakończenia kampanii, to Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

sierż. Marlena Skórkiewicz