Inicjatorem konferencji był Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szydłowcu oraz Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Szydłowcu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu, Prokuratury Rejonowej, Ośrodka Zamiejscowego w Szydłowcu, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szydłowcu, Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szydłowcu, przedstawiciele samorządów lokalnych oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli. W

trakcie spotkania przedstawiciele Policji, Sanepidu oraz PCPR-u przybliżyli problematykę związaną z przemocą, w tym z procedurą Niebieskiej Karty, zwiększeniem świadomości związanej z uzależnieniami jak również formy uzależnień i sposoby prowadzonych terapii ze sprawcami przemocy.

Głównym celem spotkania było podjęcie działań, zmierzających do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

sierż. Marlena Skórkiewicz

mamswiadomosc2