Opiekę na w/w wyjazdach sprawowali: Krzysztof Ubysz – dyrektor szkoły, Anna Adamiec, Krystyna Łubińska, Małgorzata Mosiołek i Karolina Żuchowska.

Za wszystkie dni udanej zabawy „Z zimą na wesoło” uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Wysokiej serdecznie dziękują Burmistrzowi Szydłowca Arturowi Ludwowi i członkom GKRPAiN. 

wysokaferie2 

wysokaferie3