21 października z inicjatywy Pani Agnieszki Kamińskiej w świetlicy szkolnej naszej szkoły odbyło się spotkanie z dr Ireną Furnal – badaczką życia i twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i jego związków z Kielecczyzną.

Dr Irena Furnal wprowadziła nas w temat stwierdzeniem, że pisarz był „osobą, która jest a której nie ma”, bowiem jego książki były znane tylko na emigracji, w Polsce były zakazane i w związku z tym niewielu o nim słyszało.

Następnie dr Furnal wspomniała o tym, w jaki sposób zainteresowała się Gustawem Herlingiem-Grudzińskim, a także o swoim odkryciu – pisarz chodził do tej samej szkoły średniej co ona. Wspomniała również trudnościach w dostępie do książek zwłaszcza pisarzy tworzących na emigracji. Po wstępie dr Furnal przedstawiła nam życiorys pisarza i scharakteryzowała jego twórczość.

Spotkanie zakończyło się podziękowaniem Dyrektora i wręczeniem dr Irenie Furnal kwiatów oraz pamiątkowych publikacji na temat Szydłowca.

Opracowała
Natalia Kubik ucz. kl. 2b