Kategoria: Informator Powiatu

Informator Powiatu

Informator Powiatu

Informator Powiatu
0
52
STAROSTWO POWIATOWE W SZYDŁOWCU pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 SZYDŁOWIEC tel. 48 617 70 00, 48 617 10 08 fax 48 617 70 09 e-mail: powiat@szydlowiecpowiat.pl ZARZĄD POWIATU: Włodzimierz Górlicki - starosta szydłowiecki Roman Woźniak - wicestarosta Członkowie zarządu - Krzysztof Rejczak ...

Zbijów Mały

Gmina Mirów
0
31
Wieś w gminie Mirów, położona 3 km na południe od Mirowa, połączona z siedzibą gminy drogą powiatową, zaś z Szydłowcem drogą powiatową (34478) przez Zbijów Duży i Sadek. Znajduje się tu szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym. We wsi zamieszkuje 300 osób oraz funkcjonuje 86 gospodar ...

Zbijów Duży

Gmina Mirów
0
31
Wieś w gminie Mirów, położona 5 km na południowy zachód od Mirowa, przy drodze powiatowej nr 34478 (Barak – Sadek - Zbijów Duży - Trębowiec). We wsi zamieszkuje ok. 430 mieszkańców, pracują oni w 116 gospodarstwach rolnych.

Rogów

Gmina Mirów
0
29
Wieś w gminie Mirów oddalona na zachód około 3 km od siedziby gminy, przy drodze z Mirowa do Szydłowca, (droga powiatowa 34477), zamieszkuje ją 819 osób. We wsi funkcjonuje 228 indywidualnych gospodarstw rolnych oraz znajduje się jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Działa tu zespól f ...

Mirów Stary

Gmina Mirów
0
31
Wieś na południowy wschód od Mirowa, zamieszkuje ją 475 mieszkańców, funkcjonuje w niej 165 gospodarstw rolnych. W miejscowości znajduje się bardzo zdewastowany zespól dworsko-parkowy. Siedzibę swoją ma również jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Wieś wymieniana jest już w XV wieku, g ...

Mirów Nowy

Gmina Mirów
0
29
Wieś w gminie Mirów, oddalona 1,9 km. od siedziby gminy, przy drodze powiatowej 34477 (z Szydłowca do Osin przez Mirów), zamieszkuje ją ok. 400 osób. We wsi funkcjonują 103 gospodarstwa rolne oraz filia szkoły podstawowej.

Mirówek

Gmina Mirów
0
25
Wieś w północnej części gminy Mirów, oddalona 3,7 km. od siedziby gminy, przy drodze powiatowej 34467, połączona drogą gminna z Nowym Dworem w gminie Jastrząb. We wsi znajduje się szkoła podstawowa, zamieszkuje tu 357 mieszkańców.

Bieszków Górny

Gmina Mirów
0
29
Wieś w północno-zachodniej części gminy, ok. 5,3 km od Mirowa, przy drodze gminnej łączącej Mirów z Jastrzębiem przez Gąsawy Plebańskie. Wieś zamieszkuje 335 mieszkańców. We wsi funkcjonuje nowo powstała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej.

Bieszków Dolny

Gmina Mirów
0
33
Wieś w gminie Mirów, położona na zachód od Mirowa w odległości 6,3 km, przy drodze powiatowej nr 34477. W miejscowości znajduje się Publiczna Szkoła Podstawowa z sześcioma klasami oraz oddziałem przedszkolnym. We wsi mieszka ok. 431 mieszkańców

Mirów

Gmina Mirów
0
27
Siedziba gminy, pełni rolę wielofunkcyjnego ośrodka obsługi ludności całej gminy, w którym znajdują się siedziby wszystkich instytucji i obiektów użyteczności publicznej na poziomie lokalnym.   Mają tu siedziby: urząd pocztowy, ośrodek zdrowia, gimnazjum i szkoła podstawowa, Młodzie ...