Pochodzący z Szydłowca z parafii NNMP w Szydłówku, Krystian Korba święcenia diakonatu przyjął w listopadzie 2020 roku.

21 lutego 2021 roku rozpocznie praktyki duszpasterskie, które potrwają do 16 maja do Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego. Będzie to ostatni semestr w seminarium, po którym będzie bronił pracy magisterskiej, by następnie odbyć tygodniowe zamknięte rekolekcje przed święceniami kapłańskimi.

Krystian Korba został skierowany na praktyki duszpasterskie do parafii pw. MB Ostrobramskiej w Skarżysku – Kamiennej.

Do parafii św. Zygmunta w Szydłowcu na praktyki skierowany został natomiast diakon Dominik Idziak (na zdjęciu głównym po prawej stronie)

Diakoni VI roku już od wielu lat czas drugiego semestru spędzają na parafiach w takiej właśnie formule, pewnej syntezy. Przez ciągłą obecność, angażowanie się w takim zakresie, jak to będzie możliwe w warunkach epidemicznych, włączą się w różne formy duszpasterstwa. Można tu wskazać cztery zasadnicze obszary: praktyka kancelaryjna, a więc zapoznawanie się z trybem funkcjonowania kancelarii parafialnej, praca z grupami duszpasterskimi istniejącymi w parafiach, praktyka homiletyczna, a więc głoszenie kazań oraz wchodzenie w atmosferę domu plebanijnego, które oznacza również funkcjonowanie we wspólnocie duchownych. To jest rodzaj wstępu przed podjęciem zadań kapłańskich po święceniach. Każdy z diakonów otrzymał już swoją parafię. Życzymy, żeby ten czas był owocny dla samych diakonów, jak i dla osób, które będą powierzone ich opiece” – powiedział dla Gościa Niedzielnego ks. Jarosław Wojtkun rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu.

Poniżej diakon Krystian z Szydłowca i diakon Dominik (praktykant w szydłowieckiej parafii) na wspólnym zdjęciu z pielgrzymki.