Do tej pory, w ramach przeprowadzanych wywiadów, uczniom „KOPu” i „Sienkiewicza” pod kierunkiem nauczycieli udało się spisać historię rodzeństwa Jadwigi i Ryszarda Szelochów oraz wspomnienia Mansweta Misztala, a także opracować sylwetki: kpt. Stefana Kowalskiego z Nowego Dworu, Bogumiła Ratajczyka z Szydłowca – „syna pułku”, uczestnika walk o przełamanie Wału Pomorskiego; Stanisława Dudy – świadka dramatycznych wydarzeń związanych z pacyfikacją rodzinnej wsi Skłoby; Józefa Dobjasza z Sadku – żołnierza 3 Dywizji Strzelców Karpackich, uczestnika bitwy pod Monte Cassino oraz pochodzącego z Cukrówki Wincentego Sochackiego – uczestnika wojny obronnej Polski 1939 r., żołnierza 5 Kresowej Dywizji Piechoty, jeńca łagrów sowieckich, uczestnika bitwy o Monte Cassino.

Uroczystość „Dialogu Pokoleń”, organizowana naprzemiennie przez jedną ze szkół przy wsparciu samorządu powiatowego, zawiera w sobie nie tylko cel edukacyjny, ale także wyróżnia się refleksyjnym charakterem, wprowadzającym w nastrój Święta Niepodległości.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu od wczesnych godzin porannych wyczuwało się podniosłą atmosferę. Młodzież licealna w klasycznych strojach z przypiętymi wstęgami narodowymi udawała się na lekcje otwarte z udziałem przedstawicieli organizacji kombatanckich i znawców historii lokalnej. Gościnnie licealistom towarzyszyli koleżanki i koledzy z gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu.

W czterech salach lekcyjnych warsztaty prowadzili:

  • Irena Przybyłowska-Hanusz, ukazując szydłowieckie konteksty Powstania Styczniowego 1863 r.;
  • Teresa Romaszewska i Stanisława Kwaśny, przybliżyły postać ks. Romana Kotlarza, kapłana-męczennika narodowej sprawy i jego pierwszą posługę kapłańską w parafii św. Zygmunta w Szydłowcu w latach 1954-1956;
  • Marek Sokołowski – uwypuklił bohaterską postawę żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i omówił udział tej formacji w wojnie obronnej Polski 1939 r.;
  • Manswet Miszal i Zofia Pawlak opowiedzieli o działalności sabotażowej i dywersyjnej Armii Krajowej w Szydłowcu,
  • Tomasz Krzemiński, przedstawiciel rodziny Kazimierza Pająka, przybliżył temat bitwy pod Ciechostowicami w sierpniu 1944 r. i okoliczności budowy pomnika poświeconego pamięci poległym żołnierzom AK z oddziału „Marii”.

Część oficjalna rozpoczęła się o godz. 11. Wcześniej organizatorzy oddali hołd i złożyli wiązankę biało-czerwonych kwiatów pod pomnikiem Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Sala gimnastyczna szydłowieckiego liceum wypełniła się pocztami sztandarowymi. Pośród licznej obecności członków organizacji kombatanckich (ZKRPiBWP, ŚZŻAK), reprezentantów „Solidarności”, samorządowców, przedstawicieli służb mundurowych, dyrektorów szkół, nauczycieli i młodzieży szkolnej odśpiewano hymn państwowy Rzeczpospolitej Polskiej.

Stałym elementem uroczystości „Dialog Pokoleń” jest prezentacja postaci, której działalność ma wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych i rozwija u młodzieży poczucie odpowiedzialności. Tym razem, uczniowie „Sienkiewicza” przedstawili sylwetkę Zofii Liszki – prezes Zarządu Koła Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Szydłowcu.

Dzięki tym międzypokoleniowym rozmowom, uczniowie mają szansę poznać dzieje naszego regionu i losy osób, które przeciwstawiając się na różne sposoby reżimowi, przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości i budowy społeczeństwa obywatelskiego w wolnym kraju – podsumowuje starosta Włodzimierz Górlicki.

Z kolei dyrektor ZSO im. Henryka Sienkiewicza dodaje, że spotkania w ramach „Dialogu” to forma współczesnego patriotyzmu, którego uczymy się i nauczamy poprzez szacunek do tych ludzi, ich postawy i wiedzy. Zewnętrzną formą patriotyzmu jest cześć i poszanowanie symboli narodowych, o których eksponowanie zaapelował Karol Kopycki. Zwieńczeniem patriotycznej uroczystości w ZSO im. Henryka Sienkiewicza był niezwykle wzruszający program artystyczny zatytułowany „Ja to mam szczęście… żyć w wolnym kraju”.

WIĘCEJ ZDJĘĆ