Najważniejszym punktem nadzwyczajnego posiedzenia będzie punkt ostatni czyli podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

W ostatnich tygodniach temat ten wywoływał w naszym lokalnym środowisku wiele dyskusji, sporów i nieścisłości. Wszystko to spowodowane było pomysłem wypracowanym przez burmistrza Szydłowca Artura Ludwa i jego współpracowników, aby w Szydłowcu były dwie szkoły podstawowe. Pierwsza w obecnym Zespole Szkół im. Jana Pawła II, a druga w dwóch budynkach: Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego i Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika. Warto wspomnieć, że takie rozwiązanie dopuszcza reforma edukacji, jeżeli oba budynki są w nieznacznej odległości od siebie. Na ostatnich spotkaniach pomysł stworzenia jednej szkoły w dwóch budynkach forsowali m.in burmistrz Szydłowca oraz dyrektor Danuta Gnat. Przeciwni byli przedstawiciele PG im. M.Kopernika na czele z dyrektor Krystyną Hanc i nauczycielami. Nowy system sprawi, że do budynku na ulicy Wschodniej uczęszczać będą dzieci klas 0-4, a na ulicę Folwarczną 5-8 (tutaj może być pomyłka, ponieważ różne rozwiązania były brane pod uwagę)

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej 31 stycznia burmistrz Artur Ludew apelował o niewypuszczanie błędnych informacji w sprawie trwających prac nad uchwałą dotyczącą sieci szkół. Zaznaczał, że najważniejsze jest dla niego dobro mieszkańców i że żadna decyzja nie została jeszcze podjęta. Wśród argumentów za połączeniem budynków przedstawiany był brak możliwości utrzymania trzech szkół w Szydłowcu jeżeli chodzi o ilość uczniów. Druga strona swoje racje argumentowała tym, że każda placówka powinna dostać równe szanse.  Zdaje się, że decyzja już jest, teraz sprawę musi przegłosować Rada Miejska. 

Dziś (10 lutego) odbyło się posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej i nieoficjalnie wiemy, że pomysł połączenia dwóch budynków uzyskał aprobatę większości radnych. Prawdopodobnie trzech było przeciwnych, kilku wstrzymało się od głosu. Wśród tych trzech dwóch, to nauczyciele Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika. 

Nie oznacza to oczywiście tego, że zbliżająca się sesja będzie zwykłą formalnością. Doświadczenie z obserwowania naszych samorządowców wskazuje na to, że niczego nie można być pewnym do ostatecznego podniesienia rąk. 

To jak będzie wyglądała sieć szkół w naszej gminie wyjaśni się 15 lutego. Z różnych stron dochodzą sygnały, że coś w tej sprawie może się jeszcze wydarzyć. Ci, którzy nie zgadzają się z projektem burmistrza nie powiedzieli pewnie ostatniego słowa. Wszystkiego dowiecie się oczywiście na www.naszszydlowiec.pl 

 

Oprócz uchwały w sprawie projektu sieci szkół radni miejscy podejmą również uchwały w sprawie: 

– zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2017 – 2030,

– zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na 2017 rok,

– zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w roku budżetowym 2017,

– określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określania warunków dopuszczalności pomocy publicznej

 

fot. Urząd Miejski w Szydłowcu