W powyższe działania włączają się również szydłowieccy policjanci, którzy przeprowadzą wzmożone działania, mające na celu zminimalizowanie liczby zdarzeń drogowych i ich skutków, przeciwdziałanie agresywnym zachowaniom kierujących na drogach oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na głównych ciągach komunikacyjnych powiatu szydłowieckiego. Do najczęstszych błędów popełnianych przez kierowców należą:

– nieudzielenie pierwszeństwa,

– niezachowanie bezpiecznej odległości,

– niezachowanie ostrożności przy dojeżdżaniu do przejść dla pieszych,

– niedostosowanie prędkości do warunków ruchu,

– przejazd na czerwonym świetle,

– nieprawidłowe wyprzedzanie (w tym „na trzeciego”).

Przypominamy również o obowiązujących ograniczeniach w ruchu samochodów ciężarowych o dmc  powyżej 12 ton

w dniu 12.08 w godzinach  18:00 – 22:00

w dniu 13.08 w godzinach  8:00 – 14:00

w dniu 14.08 w godzinach  8:00 – 22:00

w dniu 15.08 w godzinach  8:00 – 22:00  

 sierż. Marlena Skórkiewicz