Szydłowieckie liceum im. Henryka Sienkiewicza od kilku lat uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Góra Grosza.

Jej celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

W myśl zasady „Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie” wszystkie klasy przez okres czterech tygodni skrupulatnie zbierały monety i… uzbierały rekordową kwotę 607,14 złotych.

Wszystkie zebrane grosze zostaną przekazane Towarzystwu „Nasz Dom”.

Bardzo dziękujemy całej społeczności szkolnej za wsparcie akcji i zachęcamy do udziału w kolejnych” – powiedziała Agnieszka Kamińska, organizatorka akcji na terenie szkoły.