Głównym elementem, który ma się pojawić na zdjęciu, zrobionym podczas wakacyjnego wyjazdu jest napis „I love Szydłowiec”.

W konkursie wielbiciele miasta mogą wziąć udział, niezależnie od tego, gdzie się aktualnie znajdują. Chodzi o to, by w dowolnym miejscu na świecie wykonać zdjęcie, na którym będzie grupa osób, ale przede wszystkim napis promujący Szydłowiec. Na każdego uczestnika konkursu czeka upominek, a na zwycięzców nagrody.

Co musisz zrobić, żeby wziąć udział w zabawie:

1. Zrób nadruk „I love Szydłowiec” na dowolnej części garderoby albo odbierz naklejkę dostępną w Wydziale Informacji i Promocji (Kilińskiego 10) lub Kancelarii Burmistrza Szydłowca (ratusz, I piętro)

2. Będąc na wakacjach zbierz grupę osób (minimum 5).

3. Wyeksponuj nadruk na ubraniu lub przyklej naklejkę w widocznym miejscu.

4. Zrób zdjęcie z grupą osób, na tle krajobrazu, pamiętając, żeby nadruk bądź naklejka była widoczna (plik w formacie JPG lub innym w rozmiarze nie mniejszym niż 1920×1080 oraz rozmiarze maksymalnym 10 MB).

5. Zdjęcie nie może obrażać ani ośmieszać.

6. Prześlij zdjęcie na adres promocja@szydlowiec.pl do dnia 15 września br. (jedna osoba może przesłać tylko jedno zdjęcie) wraz z imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu, tytułem zdjęcia i miejscem, gdzie zostało zrobione.

Mieszkańcy w drodze głosowania wybiorą najfajniejsze zdjęcia. Wszystkie przesłane zdjęcia spełniające wymogi organizatora zabawy zostaną w dniach od 19.09.2016r. do 30.09.2016r. poddane głosowaniu. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 10.10.2016r. Na zwycięzców trzech miejsc czekają atrakcyjne nagrody.

Nagrodę specjalną otrzyma osoba, która zrobi zdjęcie w najdalszym zakątku świata (udokumentowane na zdjęciu) W Wydziale Informacji i Promocji można również odebrać specjalną naklejkę na szybę samochodową, która będzie znakiem naszej sympatii do Szydłowca na wakacyjnych drogach.Dodatkowa nagroda przewidziana jest dla właściciela samochodu, którego zdjęcie z naklejką wybiorą mieszkańcy.

Wszyscy uczestnicy zabawy, którzy prześlą zdjęcie otrzymają upominek od Burmistrza Szydłowca Artura Ludwa.

I TY POKOCHAJ SZYDŁOWIEC, WEŹ UDZIAŁ W ZABAWIE!

love8

Przesłanie zdjęcia do udziału w zabawie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie, inne niekomercyjne rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie, odtwarzanie, wyświetlanie, umieszczanie na stronach internetowych Organizatora oraz wykorzystanie zgłoszonego zdjęcia w celach promocyjnych w działaniach podejmowanych przez Organizatora. Autor zachowuje osobiste prawa autorskie do przesłanego zdjęcia. Autor zdjęcia wyraża również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (tj. z 2015r, poz. 2135).