Kolejna grupa słuchaczy przystąpiła do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie ślusarz.

Egzaminy z części pisemnej miały miejsce 12 stycznia br., a w dniach 19-20.01.2021 odbyły się egzaminy z części praktycznej z kwalifikacji MG.20 – „Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi”.

Do egzaminów przystąpiło 24 słuchaczy, którzy od 1.09.2019 – 10.12.2020 realizowali formę kształcenia dla dorosłych, dzięki której uzupełnili wiedzę oraz nabyli umiejętności praktyczne w zawodzie ślusarza. Zajęcia teoretyczne były realizowane w formie zdalnej za pomocą platformy edukacyjnej Centrum a zajęcia praktyczne odbywały się w małych grupach. Placówka daje możliwość uzupełnienia kwalifikacji o kolejne uprawnienia i w dniach 28 – 29. 01.2021 kursanci mogli przystąpić do egzaminu spawacza w metodach MAG i TIG. Zarówno zajęcia jak i egzaminy odbywały się w pełnym reżimie sanitarnym z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe są pozaszkolną, bezpłatną formą kształcenia, zastąpiły one technika i szkoły zawodowe dla dorosłych. Dają możliwość szybkiego przygotowania do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji.

Dyrekcja pragnie podziękować wszystkim słuchaczom za uczestnictwo w kursie życząc dalszych sukcesów na drodze zawodowej.

info. szydlowiecpowiat.pl