Temat fermy drobiu na terenie gminy Chlewiska krąży wśród mieszkańców powiatu szydłowieckiego już od dłuższego czasu. Teraz kiedy pojawiła się informacja jakoby inwestor złożył wniosek o rozbudowę jeszcze nieistniejącej fermy mieszkańcy mobilizują się i chcą zatrzymać budowę.

Mieszkańcy mówią o tym, że nie chcą „za płotem” olbrzymiej fermy drobiu, dlatego zbierają podpisy pod sprzeciwem wobec rozbudowy fermy drobiu skierowanym do burmistrza Szydłowca, a także pod petycją do władz gminy Chlewiska w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Mają nadzieję, że dzięki temu uda się skutecznie zatrzymać budowę fermy na ich terenie.

Może to uświadomi władzom gminy, że mieszkańcy nie chcą żyć w smrodzie, bać się o zdrowie i tracić dorobku swojego życia. Jeżeli mieszkańcy tego nie chcą, niech się podpiszą” – apelują na facebooku

W akcję zbierania podpisów zaangażowali się: aktywni mieszkańcy, radni, sołtysi, rady sołeckie. Inicjatywę wspiera stowarzyszenie ES „Eko” Szydłowiec, które kilka lat temu zatrzymało powstanie budowy fermy norek w Zdziechowie w gminie Chlewiska. Podpisy można złożyć, również w Sklepie Spożywczym w Pawłowie oraz w Sklepie Przemysłowym w Chlewiskach na ulicy Szkolnej.

Mieszkańcy swoje działania uzasadniają tym, że obszar na którym ma powstać ferma drobiu znajduje się w centralnym punkcie pomiędzy miejscowościami: Chlewiska, Pawłów, Zaława, Cukrówka i Stanisławów, stanowiący miejsce zamieszkania i aktywności życiowej pond 1/3 mieszkańców gminy Chlewiska. Według mieszkańców lokalizacja na tym terenie planowanej przez inwestora wielkoprzemysłowej fermy drobiu, będzie miała niekorzystny wpływ na środowisko i warunki życia nie tylko mieszkańców najbliżej położonych miejscowości, ale także całej społeczności gminy. Jasno i wyraźnie mówią, że budowa fermy drobiu w tym miejscu budzi ich całkowity sprzeciw.

Jak czytamy w piśmie do wójta gminy Chlewiska na planowanej fermie drobiu, rocznie ma być „produkowanych” ponad 13 milionów sztuk brojlera kurzego, który (jak również czytamy w piśmie) obok hodowli świń i zwierząt futerkowych należy do działalności najbardziej uciążliwych zapachowo.

Mieszkańcy wskazują także na nie tak dawno przyjętą strategię gminy Chlewiska na lata 2014 -2022, według której rozwój gminy ma polegać na rozwoju turystyki i agroturystyki, budownictwa letniskowego oraz rozwoju rolnictwa ekologicznego przy wykorzystaniu właśnie tych walorów. Według mieszkańców budowa fermy drobiu zniweczy te plany.

Nie chcemy żyć w cieniu wielkoprzemysłowej fermy drobiu, obawiając się o swoje zdrowie i życie naszych dzieci. Nie chcemy żyć w warunkach urągających ludzkiej godności” – bardzo stanowczo twierdzą mieszkańcy

Jaki będzie finał całej sytuacji? Z pewnością dowiemy się niebawem. Głos mieszkańców, który być może będzie przeważał w stronę braku zgody na budowę fermy drobiu na terenie gminy Chlewiska, powinien zostać przez władze wysłuchany.

Do 14 grudnia każdy mieszkaniec może zapoznać się ze sprawą oraz złożyć swoje uwagi i wnioski do sprawy w ramach konsultacji społecznych. Szczegóły TUTAJ.

Poniżej pełna treść pism do burmistrza Szydłowca i do wójta gminy Chlewiska:

Zapraszamy do wyrażenia swojego zdania w naszej anonimowej ankiecie:

Czy wielkoprzemysłowa ferma drobiu powinna powstać w gminie Chlewiska?

View Results

Loading ... Loading ...