Bardzo często w reklamach szkół, kursów języków obcych spotykamy się z nazwą native speaker. Nie każdy wie co oznacza to obco brzmiące pojęcie.
Kim jest native speaker?

Jest to osoba, która rozmawia w języku ojczystym, czyli takim, w którym rozmawiają jej rodzice. Jest to język nabyty w naturalny sposób, który dziecko słyszy od urodzenia w rodzinnym środowisku. Jest to pierwszy język osoby wielojęzycznej.

Nauka języka angielskiego w szkole

W obecnych czasach od początku edukacji i w każdej szkole dzieci uczą się obowiązkowo języka angielskiego. Pomimo tego, że nauka w szkole trwa wiele lat skutki edukacji są różne. Często okazuje się, że osoba, która uważa, że dobrze zna język angielski, wyjeżdża do anglojęzycznego kraju i nagle okazuje się, że bardzo mało rozumie i praktycznie nie jest w stanie się komunikować. Niektóre osoby mają wręcz blokadę przed mówieniem w języku angielskim

Zalety nauki angielskiego z native speakerem

Wiele takich osób, już jako dorosłe podejmują decyzję o nauce angielskiego w szkole językowej. Pomne doświadczeń z wcześniejszej edukacji, szukają szkół, w których nauczycielem jest native speaker. Nauczyciel taki w zasadzie nie popełnia błędów językowych, zna dobrze gramatykę. Tylko z native speakerem osoba ucząca się ma szansę na nauczenie się poprawnej wymowy i akcentu.

Według Alana Daviesa, emerytowanego profesora lingwistyki stosowanej na uniwersytecie w Edynburgu, native speaker posiada zdolność rozumienia i precyzyjnego tworzenia idiomatycznych form języka angielskiego. Rozumie, w jaki sposób standardowe formy angielskiego różnią się od angielskiego mówionego. Jest w stanie bez problemu zrozumieć płynny, spontaniczny dyskurs.

Osoba, której nauczycielem jest native speaker będzie miała do czynienia z szeroką gamą idiomów, dialektów, slangu i ogólnie obszerniejszym słownictwem z tak zwanym żywym językiem, który bardzo różni się od formalnego języka angielskiego, którego uczymy się w szkole. Ponadto nauka angielskiego z native speakerem daje wgląd w kulturę krajów anglojęzycznych ich tradycji oraz lokalnych norm.

Nauczyciel, którego pierwszym językiem jest angielski jest dobrze zorientowany we wszystkich formach języka angielskiego, będzie uczył języka w sposób bardziej dynamiczny, z mniejszym naciskiem na gramatykę i inne bardziej żmudne przedmioty. Najważniejszym elementem zajęć będą konwersacje. Jednak najważniejszym aspektem rozmowy z native speakerem jest poprawna wymowa i akcent.

Powody dla których warto uczyć się języka angielskiego z native speakerem:

– poprawna wymowa i akcent;

– idealna gramatyka;

– zorientowanie na konwersacje;

– rozumienie idiomów;

– rozumienie języka potocznego.