24 października 2019r. w Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się uroczysta gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowana przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty.

Podczas tej uroczystości nauczyciele szydłowieckich placówek oświatowych otrzymali odznaczenia.

Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali: Elżbieta Wilk, nauczycielka Przedszkola Samorządowego nr 2 „Mali Odkrywcy” z Oddziałami Integracyjnymi oraz Mirosław Turek, nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II.

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymały: Renata Malmon i pani Jolanta Parszewska, nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym nauczycielom i życzymy satysfakcji
z pracy pedagogicznej i poczucia, że to nie tylko zawód, ale także bardzo ważna społeczna misja.

Dyrekcja i nauczyciele dziękują Panu Burmistrzowi za udostępnienie środka transportu.