Informacja przekazana do redakcji nie była przeze mnie przygotowana, autoryzowana ani podpisana.

Od wielu lat jestem samorządowcem i w swojej pracy, nigdy nie korzystałam z tej drogi informacji o postępach swoich spraw, które poruszałam w interpelacjach.

Do dnia dzisiejszego sprostowanie nie ukazało się na stronach Echa Dnia.

Jeśli sprostowanie nie zostanie zamieszczone, sprawę skieruję na drogę postępowania sądowego.

Z poważaniem Agnieszka Górska

fot. facebook.com