W ostatnim czasie wyremontowana został już fragment drogi relacji Szydłowiec – Majdów na odcinku ul. Książek Majdowski.

Inwestycja ta zrealizowana została dzięki wsparciu z rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 3 398 138 zł i dotyczyła ponad 1800 metrów drogi. Droga poszerzona została do 6 metrów oraz zyskała dodatkowo ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości 2,5 m. Roboty budowlane, uwzględniały ponadto:  poszerzenie istniejącego obiektu mostowego, budowę zatoki komunikacji zbiorowej, budowę zjazdów indywidualnych, wykonanie poboczy umocnionych kruszywem i regulację rowów przydrożnych. Inwestycja opiewała na kwotę blisko 3,8 mln zł.

Starostwo Powiatowe poinformowało na Twitterze, że planowane są prace nad dalszą częścią drogi przez las do Majdowa. Jeżeli wszystko dojdzie do skutku szykuje nam się w gminie Szydłowiec jedna z najpoważniejszych inwestycji drogowych. Czy droga będzie robiona etapami czy w całości jeszcze nie wiadomo. Póki co przeprowadzany jest pomiar sytuacyjno – wysokościowy pasa drogowe, trwają prace geodezyjne związane z opracowaniem dokumentacji, w tym sporządzenia mapy do wykonania projektu rozbudowy tej drogi powiatowej.

Do realizacji jeszcze daleka droga. Najpierw trzeba przebrnąć przez dokumentację, a potem z pewnością będzie składany wniosek o dofinansowanie robót drogowych, kolejną kwestią jest uzyskanie takowego dofinansowania.

Czy droga Szydłowiec - Majdów potrzebuje remontu?

View Results

Loading ... Loading ...