Roman Burek – komendant główny Związku Strzeleckiego oraz Andrzej Górski – komendant Samodzielnego Oddziału Szydłowiec ZS zostali odznaczeni Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Medale zostały nadane postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 13 stycznia 2021 roku. W czwartek 18 marca wręczył je Romanowi Burkowi i Andrzejowi Górskiemu wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz w delegaturze MUW w Radomiu.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości jest odznaczeniem pamiątkowym nadawanym obywatelom polskim w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018-2021, którzy poprzez pełnienie nienagannej służby publicznej – cywilnej lub wojskowej, walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych, aktywną działalność zawodową i społeczną, twórczość naukową, literacką i artystyczną przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej.

Gratulacje!

foto i info: www.zwiazek-strzelecki.pl