Tegoroczna edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Złożono 14 projektów, z czego cztery z nich nie spełniały kryteriów zawartych w regulaminie. Wśród projektów dopuszczonych do głosowania znalazły się:

  • Budowa chodnika przy ulicy Kościuszki w Szydłowcu.
  • Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną przy szkole podstawowej w Wysokiej.
  • Przebudowa ulic M. Szydłowieckiego i M. Kopernika w Szydłowcu wraz z odnowieniem dokumentacji technicznej i kosztorysu oraz uzyskanie pozwolenia budowlanego.
  • Altana dla mieszkańców Szydłówka.
  • Wykonanie projektu przebudowy drogi 400507W w miejscowości Hucisko.
  • Zagospodarowanie placu zabaw w Baraku.
  • Wzmocnienie konstrukcji drogi gminnej nr 400512 Chustki – Zdziechów i ułożenie nawierzchni asfaltowej.
  • Budowa chodnika w Jankowicach.
  • Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w miejscowości Zastronie.
  • Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 373 w miejscowości Długosz.

Głosowanie potrwa do 14 sierpnia 2016 roku, a od 16 sierpnia nastąpi weryfikacja i liczenie oddanych głosów. Ogłoszenie wyników głosowania będzie podane do publicznej informacji do 15 września br.

Regulamin i harmonogram budżetu obywatelskiego, karty do głosowania wraz z wykazem punktów do głosowania, lista projektów dopuszczonych do głosowania oraz lista projektów odrzuconych znajdują się na stronie internetowej www.budzetobywatelski.szydlowiec.pl. Znajdziecie tam szacunkowy koszt każdego projektu, dokładne uzasadnienie, choć brakuje informacji o tym, kto dany projekt składał, a to zdaje się ważna informacja. Oprócz tego dowiecie się dlaczego wspomniane wyżej cztery projekty nie zostały dopuszczone do dalszej fazy. 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy do głosowania.