Rycerzy Kolumba w Szydłowcu można było zauważyć na przeróżnych kościelnych uroczystościach już od jakiegoś czasu. Do tej pory jednak ich działalność nie była sformalizowana.

Gorącym orędownikiem działalności Rycerzy Kolumba w parafii św. Zygmunta w Szydłowcu był jej proboszcz ks. Marek Kucharski, który należy do Zakonu Rycerzy Kolumba i został mianowany Kapelanem szydłowieckiej Rady Rycerzy Kolumba.

Uroczystość podczas której pierwszy rok pracy rozpoczęli szydłowieccy Rycerze Kolumba odbyła się 13 grudnia w kościele św. Zygmunta w Szydłowcu.

Szydłowiecka Rada Rycerzy Kolumba liczy 24 mężczyzn, którzy podczas uroczystej inauguracji otrzymali specjalne insygnia, określające ich funkcje w zgromadzeniu. Wielkim Rycerzem wybrany został Paweł Romelczyk, a Jego zastępcą Tomasz Machnio. Wśród szydłowieckich Rycerzy Kolumba poszczególni mężczyźni będą pełnili funkcje: Wielkiego Rycerza, Kanclerza, Sekretarza, Kronikarza, Kustosza, Skarbnika, Lektora, Powiernika, Radcy, Strażnika Wnętrz czy Strażnika Bram.

Zakon Rycerzy Kolumba to największa na świecie katolicka organizacja świecka o charakterze charytatywnym. Najważniejszymi zasadami zakonu są: miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm. Do Rycerzy Kolumba mogą należeć tylko mężczyźni, praktykujący katolicy. Natomiast do działań włączają się całe rodziny.

Rycerze Kolumba w Polsce pojawili się w 2006 roku, rozpoczynając swoje działania na zaproszenie papieża Jana Pawła II z 2005 roku.

Podczas uroczystości w Szydłowcu obecny był Delegat Rejonowy, a Rycerze Kolumba z Suchedniowa przeprowadzili ceremonię przyjęcia.

Oprócz ks. Marka Kucharskiego, również księża: Bogusław Mleczkowski, Norbert Skawiński i Michał Faryna należą do Zakonu Rycerzy Kolumba.

W Polsce jest 128 rad w 30 diecezjach w Polsce. W diecezji radomskiej jest 24 Rady Rycerzy Kolumba. 31 października br.  odbyła się beatyfikacja ks. Michaela McGivneya założyciela Zakonu Rycerzy Kolumba w USA.

Zapraszamy kolejnych mężczyzn do wstąpienia w nasze szeregi, wśród nas można ofiarować innym swój czas, pomysły, talenty i zrealizować się w działaniu na rzecz najbliższych, służyć społeczeństwu naszej parafii i wszystkim potrzebującym pomocy i wsparcia” – czytamy na stronie internetowej parafii św. Zygmunta w Szydłowcu.

Więcej zdjęć: