Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2008r. Uznało ono autyzm za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata – obok raka, cukrzycy czy AIDS. Eksperci podkreślają, że autyzm jest najczęściej występującym zaburzeniem rozwojowym i alarmują, że dzieci z autyzmem każdego roku będzie przybywać.

Wielu rodziców ma poważne wątpliwości, czy ich dziecko rozwija się prawidłowo, czy nabywa odpowiednich umiejętności w odpowiednim wieku.

3.04.2017r /poniedziałek/ w godzinach 15.00-17.00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na bezpłatne konsultacje ze specjalistami: psychologiem, specjalistą wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji. Zapraszamy szczególnie rodziców małych dzieci (16-30 miesiąc życia) na konsultacje w zakresie oceny ryzyka wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu narzędziem M-CHAT- R rekomendowanym przez Fundację SYNAPSIS.

Głównym celem konsultacji jest przede wszystkim pomoc rodzicom, sprawdzenie czy dziecko rozwija się prawidłowo bądź skierowanie dziecka do dalszej diagnostyki albo też uspokojenie rodziców i wskazanie dalszej obserwacji dziecka.

W ramach konsultacji zapraszamy również rodziców i wszystkich zainteresowanych problematyką zaburzeń ze spektrum autyzmu na spotkania informacyjno-szkoleniowe na temat: „SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE WE WCZESNYM ROZWOJU DZIECKA” – temat przedstawi Dorota Kaleta-Szymkiewicz – psycholog, logopeda, neuroterapeuta, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji – 3 kwietnia o godz. 16.30

Serdecznie zapraszamy – Dyrektor i pracownicy Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Szydłowcu.

Zapisy na bezpłatne konsultacje i spotkania informacyjno-szkoleniowe przyjmujemy do 31.03 br. w sekretariacie Poradni tel. (48)617 14 51 lub (48)617 10 01, e-mail:pppsz@wp.pl