Ostatni weekend 12 i 13 grudnia 2020 to kolejny tzw. „Weekend Cudów” czyli finał akcji Szlachetnej Paczki.

Od wielu lat wolontariusze tej ważnej charytatywnej akcji działają również na terenie powiatu szydłowieckiego. Liderem od kilku lat jest Ryszard Dudek, a do tegorocznej akcji i pracy przy niej przystąpiło łącznie pięciu wolontariuszy. Zespół powiększył się do 12 – osób, które w miesiącach wrzesień/październik przeszli cykl szkoleń i wdrożeń, zakończony testami z zakresu pracy z rodzinami, idei Mądrej Pomocy, umiejętności prowadzenia rozmów, znajomości standardów, tworzenia historii i opisów rodzin.

Już w sierpniu rozpoczęliśmy zbieranie informacji o rodzinach, zgłaszanie ich do projektu, opracowanie planu pracy zespołu. W połowie września rozpoczęły się odwiedziny rodzin. Pomimo pandemii koronawirusa wszystkie spotkania udało się odbyć stacjonarnie, do czego byliśmy oczywiście przygotowani i odpowiednio zabezpieczeni” – tłumaczy portalowi „Nasz Szydłowiec” Ryszard Dudek, lider rejonu Szydłowiec.

Na początku zgłoszonych zostało 30 rodzin, po spotkaniach, dyskusjach, do programu włączonych zostało 16 rodzin. W tegorocznej edycji rodziny znalazły się głównie rodziny z dziećmi, które potrzebowały pomocy związanej z procesem zdalnego nauczania, rodziny w których zdarzyły się zjawiska losowe w tym te związane z pandemią, chorobą, niepełnosprawnością i oczywiście seniorzy. Wszystkie potrzeby były określane przez wolontariuszy na podstawie szczegółowych analiz i rozmów z rodzinami.

Od samego początku szydłowieccy wolontariusze mieli pewne obawy jak będzie wyglądała organizacja tegorocznej Szlachetnej Paczki. Nie wiedzieli jak wielu będzie chętnych darczyńców. W jaki sposób pandemia wpłynie na chęć pomagania. Obawy te na szczęście okazały się zbędne.

Jak się okazało chcących pomagać było bardzo wielu. Szydłowieckie rodziny znajdowały darczyńców niemal natychmiast po publikacji w bazie Rodzin.

W dniach 12 – 13 czyli w tzw. „Weekend Cudów” wszystkie 16 rodzin otrzymało oczekiwane paczki. Paczki, których wartość materialna osiągnęła poziom rekordowy. Darczyńcy byli przeróżni, paczki tworzyły rodziny, grupy przyjaciół, współpracowników, sportowcy itp. W sumie w procesie tworzenia paczek dla szydłowieckich rodzin uczestniczyło ponad 600 osób, a ich łączna wartość przekroczyła 72 tysiące złotych.

W grupie głównych potrzeb rodzin znajdował się: opał, meble, sprzęt AGD, laptopy, sprzęt elektroniczny, odzież, obuwie, żywność u środki czystości, bony zakupowe, bony na rehabilitację, leki i środki higieniczne.

Teraz dla nas wolontariuszy nastąpi kilkumiesięczny okres pracy z rodziną, ukierunkowany na wskazywanie form działań które rodzina powinna podjąć aby małymi kroczkami zacząć radzić sobie za kilka miesięcy samodzielnie.

Oczywiście w naszej wolontariackiej działalności potrzebujemy my sami także wsparcia, pomocy i zrozumienia. Taką pomoc otrzymaliśmy w tej edycji bardzo spontanicznie. Dziękujemy szydłowieckim władzom samorządowym, restauratorom, którzy sami będąc w bardzo trudnej sytuacji nie odmówili pomocy, OSP Chlewiska z komendantem Robertem Gałązką na czele, Dyrekcji i uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 z Zespołami Integracyjnymi w Szydłowcu, kierowcom, Szydłowieckiemu Centrum Kultury, Lewiatan Szydłowiec, Lewiatan Chlewiska i wielu, wielu innym, anonimowym darczyńcom. Szczególne podziękowania kierujemy do portalu Nasz Szydłowiec, który od początku tegorocznej edycji poświęcał nam wiele czasu. Dziękujemy serdecznie w imieniu własnym, a szczególnie rodzin, które otrzymały wsparcie” – powiedział w ramach podsumowania Ryszard Dudek.

Tegoroczna akcja Szlachetnej Paczki w Szydłowcu znów udana, pomimo trudnych warunków i wielu przeciwności i oby tak dalej. Mamy nadzieję, że wszystkie obdarowane rodziny miło spędzą święta, a okazana pomoc będzie zaczątkiem do pozytywnych zmian.