Nowoczesne instalacje wodne w gospodarstwach domowych są najczęściej montowane z tworzywa sztucznego. Rury wykonane z tych materiałów są przeznaczone do instalacji, w których temperatura płynącego czynnika nie spada poniżej 0°C, a jednocześnie nie przekracza 40°C.

Polietylen (PE)

W instalacjach do użytku domowego, rury można wykonać z polietylenu o niskiej gęstości czyli z tworzywa miękkiego (PELD – Low Density Poliethylen) lub z materiału o wysokiej gęstości – twardego (PE-HD – High Density Poliethylen).

Oba rodzaje tego polietylenu są przeznaczone do produkcji rur, w których przepływa zimna woda. Jej temperatura w tym przypadku nie powinna przekraczać 20°C. Zaletą PE jest wysoka odporność na bardzo niską temperaturę, nawet do -50°C. Dzięki temu parametrowi można instalować je także na zewnątrz na obszarach o chłodnym klimacie.

Polietylen sieciowany (PE-X)

Ten typ materiału poddawany jest specjalnej obróbce i może występować nawet w kilku odmianach, które różnią się pomiędzy sobą niektórymi właściwościami. Polietylen sieciowany jest bardzo elastyczny i tym samym odporny na duże naprężenia. Rury wykonane z tego materiału charakteryzuje tzw. pamięć kształtu, a także bardzo wysoka odporność w zakresie temperatur (od -10 do 95°C). Z PE-X można z powodzeniem wykonywać instalacje ciepłej i zimnej wody oraz instalacje grzewcze.

Polibutylen (PB)

Instalacje z polibutylenu charakteryzują się elastycznością i pamięcią kształtu tak jak ich odpowiedniki z polietylenu sieciowanego. Rury wykonane z tego materiału są odporne na wysoką temperaturę wynoszącą nawet do 90°C. Zachowują też względną elastyczność do -15°C. Tym sposobem instalacje wodne z PB można z powodzeniem układać także w miesiącach zimowych. Z polibutylenu powstają instalacje wody zimnej i ciepłej.

Polipropylen (PP)

Materiał ten jest odporny na działanie temperatur z zakresu od -40°C do 90°C. Nadaje się więc doskonale zarówno do instalacji wodnych, jak i c.o. Rury wykonane z PP są raczej sztywne, co umożliwia układanie instalacji w systemie tradycyjnym.