Od 1 września w Mirowie działa Żłobek Gminny, który tego dnia został oficjalnie otwarty.

Dzień później w placówce pojawili się najmłodsi mieszkańcy gminy Mirów. W sumie przewidziano dla nich 17 miejsc.

Budynek został rozbudowany, wyremontowany oraz wyposażony w nowy sprzęt do zabaw i opieki dla dzieci. Ponadto w obiekcie znajduje się nowoczesne zaplecze kuchenne.

Koszt inwestycji wyniósł 952.627,08 zł. i w dużej części został sfinansowany ze środków zewnętrznych, w tym rządowego programu Maluch + (526.000,00 zł.). Należy również wspomnieć, że Gmina Mirów otrzymała dotację z Unii Europejskiej (800.000,00 zł.) na pokrycie części kosztów utrzymania placówki na najbliższe dwa lata. Niebawem obok obiektu powstanie okazały plac zabaw, postępowanie przetargowe jest w trakcje realizacji.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele lokalnego samorządu Artur Siwiorek – wójt Gminy Mirów, Wiesław Morawiak – przewodniczący Rady Gminy Mirów, Janusz Chruściel – przewodniczący Komisji Oświaty, a także dyrektor placówki – Izabela Maciejczak. Poświęcenia obiektu dokonał ks. kan. Grzegorz Stępień.