Burmistrz Szydłowca oraz Rada Miejska w Szydłowcu zapraszają na uroczystości miejskie z okazji Święta Niepodległości.

Program:

10:15 – zbiórka pocztów sztandarowych, delegacji zakładów pracy, urzędów, szkół, organizacji społecznych, politycznych i kombatanckich na Rynku Wielkim przed Ratuszem

10:30 – msza św. za Ojczyznę w kościele parafialnym św. Zygmunta w Szydłowcu z udziałem Miejskiej Orkiestry Dętej

11:30 – przemarsz ulicami Rynek Wielki, Radomska, Widok na skwer im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

11:45 – przemówienia okolicznościowe, modlitwa za poległych w obronie Ojczyzny

12:00 – wspólne odśpiewanie hymnu państwowego w myśl idei Niepodległa dla wszystkich

12:10 – złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego