W poniedziałek o godzinie 18, w kościele św. Zygmunta odbyła się uroczysta msza święta poświęcona poległym żołnierzom, której przewodniczył ks ppłk. Ryszard Preuss, kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Na eucharystii obecne były sztandary Straży Granicznej, kompanii reprezentacyjnej, kombatantów, urzędów, szkół, zakładów pracy i organizacji społecznych.

Po zakończeniu mszy świętej na cmentarzu szydłowieckim zebrali się księża, samorządowcy, kombatanci z rodzinami, młodzież szkolna oraz pozostali goście uroczystości wraz z prowadzącą Panią Marią Michajłow – Dyrektorem Zespołu Szkół im. KOP. Na kwaterach wojennych, gdzie spoczywają polegli żołnierze został odczytany apel poległych. Uczniowie KOP-u poprowadzili program artystyczny, a ks. ppłk R. Preuss wraz z ks. dziekanem Adamem Radzimirskim poprowadzili modlitwę w intencji poległych żołnierzy. Złożenie pod pomnikiem wiązanek biało-czerwonych kwiatów oraz zapalenie zniczy zakończyło uroczystość.

We wtorek o godzinie 9.00, w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza kontynuowano uroczystość, na której obecna była kompania reprezentacyjna SG i Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza. Tam w imieniu obecnych burmistrza Szydłowca Artura Ludwa i starosty Włodzimierza Górlickiego, głos zabrał Marek Sokołowski Społeczny Opiekun Miejsc Pamięci Narodowych, który obszernie przedstawił przebieg bitwy pod Barakiem i apelował o pamięć o poległych żołnierzach, cytując słowa „nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych „.

W trakcie trwania uroczystości – płk. Grzegorz Witanowski, mjr. Mariusz Skuza, starszy chorąży Jarosław Kwiatek zostali wyróżnieni i otrzymali pamiątkowe oznaki Armii Krajowej „Akcja Burza”, z rąk prezes koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Zofii Pawlak i Komendanta J. Frączyka.

Następnie Burmistrz i Starosta odsłonili tablicę pamiątkową, a na zakończenie tej części uroczystości delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki.

Część oficjalną wtorkowej uroczystości zakończył zachwycający pokaz musztry straży granicznej, po którym wszyscy udali się obejrzeć program artystyczny przygotowany przez uczniów KOP-u oraz gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu.

TUTAJ video z uroczystości na Rynku Wielkim 

TUTAJ foto z wieczornego Apelu Poległych

TUTAJ foto z uroczystości w szkole im. KOP

tekst: szydlowiec.pl

foto: radioszydlowiec.pl