27 sierpnia 1944 roku w rejonie Ciechostowic-Budek-Huciska miały miejsce walki narodowowyzwoleńcze, w których śmierć ponieśli żołnierze AK z Oddziału Ignacego Pisarskiego ps. ”Maria”.

W niedzielę 29 sierpnia, jak co roku kombatanci, członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, a także wielu mieszkańców Szydłowca, Budek, Huciska i Ciechostowic, którzy kultywują pamięć o wydarzeniach z sierpnia 1944, wspólnie uczcili pamięć żołnierzy Armii Krajowej, którzy w ramach akcji „Burza” pod dowództwem ppor. Ignacego Pisarskiego i por. Kazimierza Aleksandrowicza stoczyli bitwę z niemieckim Wehrmachtem i własowcami.

Pamiętając o ofiarach tamtych wydarzeń rokrocznie spotykamy się, aby oddać im należyty hołd, a także zaszczepić patriotyczne postawy w młodym pokoleniu.

W intencji Żołnierzy I batalionu 172 pp Armii Krajowej z Obwodu Kozienice w kościele w Budkach odprawiona została uroczysta msza święta w której uczestniczyły poczty sztandarowe, kombatanci, rodziny żołnierzy AK i samorządowcy. Eucharystię poprzedziła informacja na temat przebiegu bitwy, którą zreferował Jerzy Bąk – sekretarz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej koło Szydłowiec.

Tradycyjnie, po mszy świętej, uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik upamiętniający wydarzenia z przed 77 laty, aby oddać hołd poległym: Jerzemu Sentowskiemu pchor. „Sowa”, Bogdanowi Nowaczkowi plut. „Swoboda”, Kazimierzowi Pająkowi plut. „Granat”, pchor. Jerzemu Pęczkowskiemu, Stefanowi Banasiowi plut. „Granat”, Adamowi Fido kpr. „Jaskółka” i plut. „Jastrząb” – nazwisko nieznane.

Spotkanie przy leśnej mogile rozpoczęto od utworów patriotycznych wykonanych przez Maję Kletowską przy akompaniamencie akordeonowym jej taty Michała Kletowskiego. Odczytany został Apelu Pamięci i wspólnie odmówiono modlitwę za zmarłych. Następnie delegacje złożyły wiązanki biało – czerwonych kwiatów i zapalili znicze. Na zakończenie prezes ŚZŻAK koło Szydłowiec Zofia Pawlak i Burmistrz Szydłowca Artur Ludew złożyli serdeczne podziękowania za udział w uroczystości podkreślając jak ważne jest podtrzymywanie pamięci o lokalnych bohaterach i naszej rodzimej historii.

info: UM Szydłowiec