W niedzielę, 28 sierpnia odbyły się uroczystości z okazji 78. rocznicy Bitwy pod Ciechostowicami, która miała miejsce 27 sierpnia 1944 r. w rejonie Ciechostowic-Budek-Huciska.

Pamiętając o ofiarach tamtych wydarzeń rokrocznie spotykamy się, aby oddać im należyty hołd, a także zaszczepić patriotyczne postawy w młodym pokoleniu.

Obchody rozpoczęły się od uroczystej eucharystii w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Budkach, którą w intencji Ojczyzny sprawował proboszcz ks. Marek Osica. Zgromadzonych powitała Zofia Pawlak – prezes ŚZŻ AK koło Szydłowiec, a Jerzy Bąk – sekretarz szydłowieckiego Koła AK przybliżył krótko wydarzenia sprzed 78 lat. Podkreślając uroczysty charakter dnia, ksiądz proboszcz sięgnął do kart historii. Kapłan mówił o miłości do Ojczyzny, o tym, że warto pamiętać tych, którzy na krzyżu miłości poświęcali się dla niej i o tym, że Polskę nosi się w sercu.

Po mszy św. zebrani udali się pod pomnik poległych, znajdujący się w lesie nieopodal wsi Ciechostowice i Hucisko, gdzie oddano hołd bohaterom. Przy leśnej mogile Marek Janczyk wygłosił Apel Poległych, Zofia Pawlak podziękowała za to, że po raz kolejny Szydłowiec pamiętał o rocznicy i godnie uczcił walczących o wolność Polski. Po przemówieniach i wspólnym odśpiewaniu Hymnu Polski, złożono biało – czerwone wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

Oddano w ten sposób hołd poległym żołnierzom AK z Oddziału Ignacego Pisarskiego ps. „Maria”, a byli nimi: Jerzy Sentowski „Sowa”, plut. Bogdan Nowaczek „Swoboda”, plut. Kazimierz Pająk „Granat”, pchor. Jerzy Pęczkowski, plut. Stefan Banaś „Granit”, kpr. Adam Fido „Jaskółka” i plut. „Jastrząb” – nazwisko nieznane.

Uroczystości rocznicowe stały się także okazją do wręczenia odznaczeń. Medale upamiętniające 80 rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową dla osób, które sprawują opiekę nad dziedzictwem AK otrzymali: Ks. Marek Osica, burmistrz Szydłowca Artur Ludew, Zofia Pawlak, Marek Janczyk, Jerzy Bąk, Tomasz Krzemiński, Piotr Czyżewski. Głos zabrał również burmistrz Artur Ludew, który dziękował za czynny udział w uroczystościach, wyrażając nadzieję, że pamięć o poległych będzie kontynuowana przez następną sztafetę pokoleń.

W patriotycznych uroczystościach wzięli udział przedstawiciele szydłowieckiego samorządu gminnego oraz powiatowego, poczty sztandarowe, kombatanci, rodziny żołnierzy AK, mieszkańcy Szydłowca, Budek, Huciska i Ciechostowic, którzy kultywują pamięć o wydarzeniach z sierpnia 1944.

Info. Urząd Miejski w Szydłowcu

Zapraszamy poniżej do obejrzenia naszej foto oraz wideo relacji z wydarzenia.