27 września w Szydłowcu obchodziliśmy 79. rocznicę powołania Służby Zwycięstwa Polski. Jak co roku mieszkańcy Szydłowca złożyli hołd ludziom, którzy w obliczu wojennej klęski nie porzucili marzeń o wolnej Polsce i którzy swoje idee realizowali w czynie zbrojnym lub walce cywilnej. 

Szydłowieckie uroczystości rozpoczęło złożenie kwiatów w miejscu straceń polskich żołnierzy w lesie Korzonku. Następnie uroczystości przeniosły się do Parku Niepodległości, by stamtąd udać się na teren Liceum im. Henryka Sienkiewicza pod pomnik Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Obchody zakończył program artystyczny w wykonaniu uczniów szydłowieckiego liceum. \