W spotkaniu na Jasnej Górze uczestniczyło około 50. tysięcy pielgrzymów z całej Polski. Eucharystii przewodniczył abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce. 

– Nam nie grozi państwo wyznaniowe, ale zagraża nam kłamstwo udające prawdę i grzech udający dobro – mówił abp Wacław Depo.

Kaznodzieja przypomniał, że „wszędzie tam, gdzie naruszane są prawa natury, prawa do życia, prawo do godności ludzkiej, wszędzie tam każdy chrześcijanin ma obowiązek obrony tych wartości”.

Przywołując słowa Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego abp Depo podkreślał, że „dalecy jesteśmy w naszym myśleniu od mesjanizmu. Jednakże zadania konkretne, które naród ma do wypełnienia, my – biskupi katoliccy, ale i polscy zarazem – powinniśmy widzieć i być z nimi związani. Dlatego jakakolwiek próba rozłączania, oddzielania: „To należy do Kościoła” a „To należy do narodu”, a „To należy do państwa” – jest niewłaściwa i sztuczna, chociażby ze względu na jedność psychiki ludzkiej”.

Zdaniem abp Depo „niewątpliwie, w naszym narodzie w tej chwili są ludzie, dla których to powiązanie nie ma znaczenia. Jednak takie poglądy nie mogą wpływać na postawę polskich biskupów, zwłaszcza po Soborze Watykańskim II, który mówi o obecności Kościoła w świecie współczesnym i odpowiedzialności za losy Kościoła i narodu”.

„Dostało” arcybiskupowi Wacławowi Depo od najpopularniejszych mediów w Polsce z Newsweekiem i TVN-em na czele. Większość mediów komentowało słowa naszego rodaka, poddając je w wątpliwość i do oceny przez zapraszanych ekspertów.

A Wy co sądzicie o całej sprawej?

TUTAJ nagranie kazania z 15 sierpnia 2015 roku udostępnione przez tygodnik „Niedziela”