Wybory Samorządowe 2018 już 21 października! Przedstawiamy naszym czytelnikom kandydaturę Adama Świercza, który startuje w wyborach do Rady Miejskiej z Okręgu nr 10 (Miasto Szydłowiec: ulice – Piękna, Stanisława Staszica, Władysława Reymonta, Wschodnia: numery nieparzyste od 19 do 51 i numery parzyste od 32 do 60) z ramienia KW Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej.

Mam 58 lat. Jestem żonaty, mam dwóch synów i wnuczkę Karolinkę. Posiadam wykształcenie wyższe – ukończyłem Politechnikę Świętokrzyską.

Od wielu lat jestem związany z Szydłowcem, tutaj mieszkam i tu prowadzę moją działalność gospodarczą w zakresie elektryki i elektroniki.

Posiadam dwie wielkie pasje: pszczelarstwo – prowadzę własną pasiekę oraz historię, dlatego aktywnie poszukuję jej śladów będąc członkiem Polskiego Związku Eksploratorów. Jestem również członkiem nadzwyczajnym Światowego Związku Żołnierzy AK.

W czasie mojej pracy poznaję wielu ludzi i często słyszę ich problemy i potrzeby jakie wynikają z życia w naszym Szydłowcu. Od czterech lat (nie będąc radnym) uczestniczyłem w niemal każdym posiedzeniu Rady Miejskiej. W czasie tych czterech lat widziałem z jakimi problemami mierzy się nasze miasto i wiem na czym trzeba się skupić w kolejnych latach, aby Szydłowiec mógł się rozwijać i aby wszyscy mieszkańcy mogli powiedzieć, że w Szydłowcu żyje się lepiej.

W przypadku uzyskania Państwa zaufania, moją przyszłą pracę w Radzie Gminy chciałbym poświęcić w głównej mierze mieszkańcom. W ich imieniu zabiegać o potrzebne inwestycje i stawiać stanowczy opór przed działaniami mającymi inny cel niż dobro wszystkich mieszkańców i naszego Szydłowca.

Proszę o Wasz głos w wyborach do Rady Miejskiej. Startuję z listy Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej, lista nr 21, pozycja nr 21. Okręg nr 10. 

Adam Świercz