14 marca odbyła się kolejna akcja profilaktyczna pn.”Seniorze bądź bezpieczny na drodze!”, zorganizowana przez WORD Radom wraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Głównym celem akcji profilaktycznej jest poprawa bezpieczeństwa seniorów na drodze. Aby skutecznie uchronić ich od niebezpieczeństwa, istotne jest unikanie pewnych błędów, które mogą prowadzić do potencjalnych zagrożeń. Podczas spotkania profilaktycznego omówiono szereg kluczowych tematów mających na celu zwiększenie świadomości seniorów na temat bezpiecznego poruszania się po drogach.
Jednym z najważniejszych zagadnień poruszonych podczas spotkania był wpływ alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych na zdolności kierowcy.

Seniorzy zostali poinformowani o niebezpieczeństwach związanych z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także o konieczności zachowania ostrożności i zdrowego rozsądku w takich sytuacjach.

Omówiono także najczęstsze przyczyny i skutki wypadków drogowych oraz zasady tworzenia korytarza życia. Seniorzy otrzymali cenne wskazówki dotyczące obowiązku używania elementów odblaskowych, co jest szczególnie istotne dla poprawy widoczności pieszych i rowerzystów na drodze, zwłaszcza w warunkach słabej widoczności.

Podczas spotkania seniorzy zostali obdarowani upominkami, które miały przypominać im o konieczności bezpiecznego poruszania się na drodze. Otrzymali również praktyczne wskazówki, jak skutecznie zminimalizować ryzyko wypadków drogowych, nie tylko jako kierowcy, ale także jako pieszy czy rowerzysta.

Spotkanie odbyło się w szydłowieckim Klubie Seniora, udział w nim wzięli Dyrektor WORD Radom – Marcin Ciężkowski, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego – Rafał Rajkowski, Burmistrz Szydłowca Artur Ludew oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu Krzysztof Kisiel.

 

Info i foto: UM w Szydłowcu