„Alarm dla życia” to pilotażowy program teleopieki wykorzystujący nowoczesne rozwiązania w zakresie poprawy opieki nad osobami starszymi w środowisku ich zamieszkania.

23 maja 2018 roku odbyło się spotkanie organizacyjne z udziałem Burmistrza Szydłowca, p.o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu, przedstawicieli operatora systemu – firmy MDT Medical, pracowników Ośrodka oraz beneficjentów zakwalifikowanych do programu. Tematem spotkania było funkcjonowanie usługi, aktywacja techniczna i bezpośrednia obsługa urządzeń. Podpisano również umowę na świadczenie usługi teleopieki, która pilotażowo będzie realizowana do końca 2018 roku z możliwością przedłużenia.

Za inicjatywą uruchomienia systemu wzywania natychmiastowej pomocy w nagłych wypadkach stoi Burmistrz Szydłowca, który z pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu podjął działania będące uzupełnieniem zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz osób starszych.
Program został skierowany do osób, które ukończyły 65 lat, zamieszkują na terenie Gminy Szydłowiec, a miesięczny dochód na osobę nie przekroczył 1902 zł. Warunkiem koniecznym dla klienta było również posiadanie stacjonarnego lub komórkowego abonamentu telefonicznego.

Pilotażowy program teleopieki „Alarm dla życia” jest system ostrzegawczo – ratunkowym, który jest aktywowany w razie powstania zagrożenia lub ryzyka zagrożenia. Usługa teleopieki domowej polega na elektronicznym całodobowym monitoringu i przyzywaniu natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób starszych w miejscu ich zamieszkania.
Docelowo pilotażem objętych zostanie 30 osób. Klienci nie ponoszą opłat za korzystanie z programu. Gwarantuje on bezpłatne dostarczanie, instalację oraz użytkowanie systemu teleopieki.
Każdy senior objęty programem otrzyma bransoletkę z tzw. przyciskiem życia. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku na nadajniku noszonym przez starszą osobę, by wezwać pomoc.

System oparty jest o działanie współpracujących ze sobą elementów składowych. Pierwszy z nich to telefon komórkowy lub stacjonarny oraz załączony do nich przycisk SOS. W celu wezwania pomocy osoba potrzebująca naciska przycisk SOS, za pomocą którego nawiązuje połączenie z Centrum Telemedycznym. Następnie całodobowe Centrum Telemedyczne dzięki zgromadzonym wcześniej informacjom identyfikuje wzywającego pomocy, nie prosząc go o podanie swojego nazwiska czy adresu zamieszkania. Ostatnim elementem systemu jest operator dyżurujący w Centrum Telemedycznym odbierający zgłoszenie alarmowe. Operator ten widząc wszystkie informacje o osobie, która uruchomiła alarm, decyduje o wdrożeniu właściwej procedury. W razie konieczności, czyli zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa powiadamia służby ratunkowe, skracając ich czas dotarcia.

Wdrażaniem systemu i podłączeniem urządzeń zajmować się będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu.
Istnieje jeszcze możliwość złożenia wniosku na świadczenie usługi teleopieki „Alarm dla życia”. Osoby zainteresowane zainstalowaniem w ich domach telefonu z funkcją teleopieki mogą kontaktować się z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu, ul. Kilińskiego 2 w pok. nr 5 lub dzwoniąc pod nr telefonu 48 617 64 84.