Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu otrzymało dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na organizację projektu „Ale dżaz! W instrumentarium ludowego rytmu”.

Otwarcie wystawy czasowej będącej jednym z elementów projektu planowane jest na 29 września 2020 roku.

Wystawa wraz z drukiem towarzyszących jej wydawnictw oraz szeregiem towarzyszących jej działań kulturalnych i edukacyjnych dofinansowana została w ramach priorytetu „Kultura ludowa i tradycyjna 2020”.

Zwiedzający będą mieli możliwość poznać tematykę ludowych perkusji i ludowych membranofonów, a także chordofonów pełniących funkcje rytmiczne. Temat ludowych perkusji będzie stanowił wspólną oś dla szeregu ciekawych działań popularyzatorskich i edukacyjnych, skierowanych do osób z różnych grup wiekowych. Oprócz wystawy czasowej zaplanowana jest realizacja warsztatów budowy zabawek o formach membranofonów, skierowanych do uczniów klasy stolarskiej, warsztatów gry na dżazie i barabanie, konkursu na archiwalne fotografie oraz koncert zespołu jazzowego i ludowego.

Dofinansowanie otrzymane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozwoli pokryć ok. 42% kosztów realizacji projektu „Ale dżaz! W instrumentarium ludowego rytmu”, pozostałe 58% zapewni Organizator Muzeum – Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Budżetu Województwa Mazowieckiego