Wybory Samorządowe 2018 już 21 października! Przedstawiamy naszym czytelnikom kandydaturę Andrzeja Piotrowskiego, który startuje w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego z ramienia KW Polskie Stronnictwo Ludowe.

Nazywam się Andrzej Piotrowski, mam 62 lata. Jestem lekarzem medycyny ze specjalizacją z ginekologii i położnictwa. Od 2003 kieruję Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.

Do udziału w wyborach namówił mnie mój serdeczny kolega z czasów studenckich – obecny Marszałek sejmiku – Adam Struzik.

Od wielu lat zajmuję się ochroną zdrowia, doskonale znam problemy i potrzeby zdrowotne naszego regionu.W ciągu ostatnich kilkunastu lat wiele udało się zrobić. We współpracy z władzami powiatu szydłowieckiego wybudowałem nowy budynek pogotowia w Szydłowcu. Znalazłem też finansowanie na flotę karetek, którą sukcesywnie odnawiam. Umiejętne i racjonalne podejście do finansów zakładu którym kieruję sprawiło, że podczas gdy inne ZOZy w Polsce bankrutowały i były przekształcane w prywatne spółki, nasza placówka nie jest zadłużona, nie ma zobowiązań wymagalnych i posiada płynność finansową. Regularnie negocjuję z NFZ w sprawie kontraktów na kolejne lata. Podczas licznych szkoleń z zarządzania, jak również moich studiów MBA zdobyłem wiedzę pozwalającą na efektywne zarządzanie, poznałem mechanizmy i ludzi mających wpływ na obecny model ochrony zdrowia w naszym kraju oraz wyzwania, które niesie przyszłość. Jestem przekonany, że reprezentując Szydłowiec w sejmiku uzyskam lepszy i szybszy dostęp do informacji o projektach których realizacja przyniesie wymierne korzyści dla naszego regionu. Deklaruję chęć współpracy z każdą rozsądną osobą niezależnie od poglądów politycznych. Moim programem wyborczym są ludzie i ich codzienne problemy i potrzeby.

Ubiegam się o mandat radnego w Sejmiku województwa mazowieckiego z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego i serdecznie proszę o udział w wyborach oraz poparcie mojej kandydatury.

Lista Nr 2

Pozycja Nr 6

Pozdrawiam, Andrzej Piotrowski