W ostatnich dniach w szydłowieckim zamku odbyło się zebranie Ruchu Narodowego koła w Szydłowcu podczas którego dokonano wyboru prezesa koła na kolejne dwa lata.

Prezesem Ruchu Narodowego w Szydłowcu jednogłośnie, po raz kolejny wybrany został Arkadiusz Sokołowski.

Zarząd szydłowieckiego koła oprócz prezesa Sokołowskiego tworzą: Łukasz Szcześniak – wiceprezes oraz Konrad Jóźwik – skarbnik.

Arkadiusz Sokołowski oprócz funkcji prezesa RN w Szydłowcu jest również pełnomocnikiem na okręg radomski w zarządzie mazowieckim Ruchu Narodowego.

W zebraniu uczestniczyli również: prezes mazowieckiego RN Krzysztof Mulawa, wiceprezes i sekretarz zarządu mazowieckiego RN Aleksander Kowaliński, wiceprezes i koordynator rekrutacji zarządu mazowieckiego Paweł Więckowski, a także prezes RN w Radomiu Mariusz Krzemiński oraz wiceprezes Mariusz Głuch.

Zapytaliśmy prezesa Ruchu Narodowego w Szydłowcu Arkadiusz Sokołowskiego o działalność koła na terenie ziemi szydłowieckiej:

Nasza działalność jest bardzo szeroka i aktywna. Zbieramy podpisy pod projektami ustaw, uczestniczymy w uroczystościach patriotycznych, reprezentujemy Szydłowiec na wydarzeniach organizowanych przez Konfederację. Szkolimy się, aby lepiej i skuteczniej działać dla miasta. Szkolenia odbywają się w ramach cyklu Narodowy Lider. Ponadto wywieramy nacisk na obecnych posłów w sprawach szkodliwych dla Polski i regionu, np. list do posłanki Agnieszki Górskiej w sprawie ustawy szkodliwej dla rolnictwa tzw. piątki dla zwierząt Kaczyńskiego. Na szczęście z pozytywnym skutkiem, ponieważ Agnieszka Górska była przeciw tej ustawie. Ja osobiście jestem członkiem Rady Politycznej Ruchu Narodowego, przez co mam wpływ na postulaty i kierunek rozwoju partii. Cały czas intensywnie pracujemy nad rozwojem osobowym i jakościowym struktur szydłowieckich Ruchu Narodowego” – powiedział nam prezes Ruchu Narodowego w Szydłowcu Arkadiusz Sokołowski.

Arkadiusz Sokołowski na co dzień mieszkaniec miejscowości Ciechostowice w gminie Szydłowiec, przedsiębiorca, społecznik, radny Rady Miejskiej w Szydłowcu.