Budowę międzyszkolnego powiatowego basenu uwzględniono w 2012 roku w planie perspektywicznym rozbudowy infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu, którego organem prowadzącym jest Powiat Szydłowiecki. W roku 2018 zgodnie z harmonogramem prac przewidziano wykonanie dokumentacji projektowej krytej pływalni.

W czerwcu 2018 r. Powiat Szydłowiecki rozstrzygnął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem było wykonanie kompletnej, kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej budynku basenu w Szydłowcu. Spośród pięciu złożonych ofert w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano najkorzystniejszą – złożoną przez firmę METROPOLIS ze Szczecina.

Koncepcja inwestycji, w tym cechy obiektów dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych obejmuje m.in. budowę:

  • basenu sportowego o wymiarach 25 m x 12,5 m,
  • basenu rekreacyjnego
  • brodzika dla dzieci.

Pozostała zawarta w koncepcji infrastruktura towarzysząca inwestycji zaprojektowana zostanie w zakresie adekwatnym do planowanego zaangażowania finansowego, które oscyluje  w granicach 12 -14 mln złotych, przy min. 50% udziale środków zewnętrznych.

Projektowana pływalnia w założeniu ma być budynkiem energooszczędnym, niskoemisyjnym, łączącym funkcje rekreacyjną i sportową. Będzie zaspokajać potrzeby rekreacyjne mieszkańców powiatu, będzie także ważnym obiektem dla lokalnej edukacji i sportu. Obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – podkreśla  starosta Włodzimierz Górlicki.

Zakres rozbudowy infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu spełnia oczekiwania społeczne co pokazały wyniki przeprowadzonej przez powiat ankiety w dniach 16 października 2017 r. – 5 listopada 2017 r. w ramach konsultacji społecznych.

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami dokumentacja zostanie wykonana do końca bieżącego roku – informuje starosta, i dodaje – dużymi krokami zbliżamy się do rozpoczęcia budowy basenu w 2019 roku. Zakończenie prac budowlanych przewiduje się na koniec 2020 r.

info: szydlowiecpowiat.pl