Bezpłatne kursy językowe skierowane do wszystkich osób w wieku 25 lat i więcej mieszkających, uczących się lub pracujących na terenie województwa mazowieckiego, zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji cyfrowych oraz językowych.

Preferowane osoby:

  • o niskich kwalifikacjach
  • zamieszkujące na wsi
  • w wieku 50+
  • które dotychczas nie uczestniczyły we wsparciu oferowanym w tożsamym zakresie w ramach POKL w latach 2013-2015 i/lub w RPO WM 2014–2020

Oferujemy:

  • 180 godzinne kursy języka angielskiego zakończone egzaminem zewnętrznym
  • 180 godzinne kursy języka niemieckiego zakończone egzaminem zewnętrznym

Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny zajęć:

  • grupy o małej liczbie uczestników
  • kadrę dydaktyczną o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu
  • bezpłatne materiały szkoleniowe

Zapisy i informacje:
Urząd Gminy w Jastrzębiu, Pl. Niepodległości 5
Pokój nr 5
Tel. 48/ 628-48-73

info: szydlowiecpowiat.pl

Foto: Designed by Freepik