Szkolenie skierowane jest do osób spełniających jeden z określonych warunków: osób bezrobotnych, pracujących, posiadających wykształcenie średnie lub w wieku 50+. Ilość miejsc ograniczona.

Więcej informacji można uzyskać w Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym, ul. Kolejowa 9b, mailowo: m.pawlowska@sckzamek.pl lub pod nr tel. 48 326 23 13, 533 385 858