25 marca 2018 roku  w Niedzielę Palmową o godz. 18.00 w kościele parafialnym św. Zygmunta w Szydłowcu  97 osób przyjęło Sakrament Bierzmowania. Sakramentu tego udzielił Ojciec Opat Eugeniusz Augustyn cysters.

Przyjęcie sakramentu poprzedziła kilkumiesięczna formacja, której towarzyszyło zdanie kilku egzaminów, zakończona dopuszczeniem kandydatów.

Na początku liturgii ojciec opat poświęcił palmy i krzyże bierzmowanych.

Ksiądz biskup w słowie skierowanym do zgromadzonych podczas homilii przypomniał o potrzebie oparcia naszej wiary na solidnych fundamentach. Na zakończenie ojciec opat zaznaczył jak dary Ducha Świętego pomocne są w przestrzeganiu przykazań.

Młodzież po wysłuchaniu kazaniu odnowiła  przyrzeczenia chrzcielne i przystąpiła do Sakramentu Bierzmowania. Ojciec opat naznaczył znakiem krzyżma kandydatów. Na koniec nasi bierzmowani zostali pobłogosławieni, a ojciec opat życzył im wszystkiego dobrego.

Opublikowany przez Parafia św. Zygmunta w Szydłowcu 29 marca 2018

info: Parafia św. Zygmunta w Szydłowcu