Środa popielcowa, 6 marca br. była dniem szczególnym dla wspólnoty Parafii św. Zygmunta w Szydłowcu. Tego dnia miała miejsce wizytacja kanoniczna parafii przez pasterza diecezji, ks. Bp Henryka Tomasika.

Oficjalnie wizytacja rozpoczęła się o godz. 9.00 od uroczystego wprowadzenia do świątyni. Ksiądz biskup został powitany przez rodzinę naszej parafii i księdza proboszcza Adama Radzimirskiego.

Ks. Bp Henryk Tomasik przewodniczył Mszy Świętej o godz. 9.00 i 18.00 na każdej Eucharystii głosił Słowo Boże. O godzinie 15.00 ks. bp. odwiedził cmentarz parafialny, na którym odbyła się wspólna modlitwa za zmarłych. Po Mszach Świętej o godz. 16.00 odbyło się spotkanie ze wszystkimi grupami i wspólnotami działającymi w naszej parafii. W czwartek 7 marca ks. bp odwiedził szkoły leżące na terenie parafii i spotkał się z gronem pedagogicznym.

Ostatnia wizytacja kanoniczna miała miejsce w dekanacie szydłowieckim 10 lat temu.

Czym jest wizytacja kanoniczna?

Po pierwsze wizytacja biskupa w parafii jest czynnością apostolską, pasterską. Biskup jako następca apostołów, i jak niegdyś oni sami, odwiedza parafię, by spotkać się z wiernymi i wspólnie przeżywać radość chrześcijańskiej wiary. Przyjeżdża by słuchać o radościach, wejść w nasze troski, by prosić Boga o błogosławieństwo dla naszego życia.

Ksiądz biskup na wizytację przybywa zawsze jako gospodarz diecezji, by zapoznać się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą parafii. Trzeba podkreślić, że wizytacja jest to nie tyle czas sprawdzania i kontroli, ale czas spotkań z wiernymi, czas umacniania ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi.

Wizytacja kanoniczna wskazuje też bardzo czytelnie, że biskup jest fundamentem oraz znakiem jedności Kościoła diecezjalnego, a jedność jest sprawą zasadniczą, o którą już Jezus prosił Ojca.

Po drugie wizytacja biskupa w parafii ma wymiar kanoniczny. Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego. Podczas wizytacji, ksiądz biskup poznaje charakterystykę parafii, życie religijne parafii, interesuje go przebieg katechizacji, oraz zapoznaje się z innymi formami duszpasterstwa występującymi w parafii.

Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi. Właśnie tak objawia się ona w swojej prawdziwej istocie, czyli jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój.

Więcej zdjęć TUTAJ 

info i foto: Parafia św. Zygmunta w Szydłowcu