Wieś leży przy drodze powiatowej 34311, na północ od Chlewisk, między Cukrówką (1 km) a Ostałowem (1,5 km).

Na wschód od Broniowa prowadzi droga gminna do Krawary (1,5 km). W centrum wsi zlokalizowana jest figura św.

Jana Nepomucena ustawiona tu w 1906 roku. Rzeźbę wykonał nieznany artysta ludowy z miejscowego piaskowca na zamówienie mieszkańców. Na 100-lecie rzeźba została nakryta daszkiem wspartym na czterech podporach.