Sesja prowadzona przez przewodniczącą Krystynę Bednarczyk, przebiegała zgodnie z porządkiem obrad. Przyjęcie protokołu Nr XXXIV/13 z dnia 26.11.2013r. , informacja z prac burmistrza między sesjami, informacja burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie w trybie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, informacja o realizacji uchwał Rady podjętych na ostatniej sesji. W kolejnych punktach podejmowane były uchwały: zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok, ustalenia stawek kalkulacyjnych dla ustalenia kwoty dotacji przedmiotowych na rok 2014 oraz przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014.

W tej ostatniej sprawie radna Dorota Jakubczyk podjęła dyskusję, na temat wynagrodzeń członków komisii ds. problemów alkoholowych i narkomanii. Według radnej Jakubczyk przewodniczący komisji i jej członkowie dostają za wysokie wynagrodzenia, wnioskowała o zmniejszenie tej kwoty. Niestety na sali nikt nie był zdolny stwierdzić jakie są to dokładnie pieniądze, jednak przewodnicząca tej komisji, a zarazem radna Irena Świątkiewicz – Woda zgodziła się na obniżenie swojego wynagrodzenia, apelując jednocześnie o nie zmniejszanie wynagrodzenia członkom komisji.

 

Punkt ósmy obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014- 2025. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie zaopiniowała uchwałę negatywnie podobnie jak uchwałę budżetową. Negatywną opinię RIO odczytał wiceprzewodniczący Artur Łyczek.

Skarbnik Iwona Czarnota przedstawiła auto – poprawki burmistrza Szydłowca, dzięki czemu radni mogli głosować nad uchwałą. W dyskusji w tym temacie udział wzieła radna Dorota Jakubczyk, już na wstępie zaznaczając, że Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być przede wszystkim realistyczna, a według radnej Jakubczyk nie da się tego powiedzieć o pierwszej wersji jak i o drugiej po poprawkach burmistrza. 

„Negatywna opinia RIO jest druzgocąca, a sama uchwała budzi wiele kontrowersji” – mówiła. „Prognozowane dochody, są według mojej opinii nierealne” – grzmiała z mównicy radna Jakubczyk. „Czy takie prognozy gwarantują bezpieczeństwo i stabilizację dla Gminy? Wątpie..” – zakończyła. 

Z opinią i danymi przedstawionymi przez radną Jakubczyk nie zgodziła się w żadnym stopniu skarbnik Gminy Iwona Czarnota. 

Za podjęciem uchwały było jedenastu radnych, przeciwnych było czterech. 

 

Kolejnym punktem bylo uchwalenie budżetu na 2014 rok. Sprawa wśród wielu obecnych na sali wywołała spore poruszenie, a dyskusja w której wzięło kilku radnych oraz burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński była naprawdę ciekawa.

Projekt uchwały odczytała skarbnik Iwona Czarnota (projekt budżetu na rok 2014 zakłada: dochody w wysokości – 63 863 100 zł, wydatki w wysokości 65 541 568 zł, deficyt w wysokości 1 678 478 zł. Wprowadzono do budzetu kilka zmian, dzięki czemu stan zadłużenia planowo ma zmniejszyć się z 38, 89 % do 35, 93 % planowanych dochodów)  ,negatywną opinię RIO odczytał wiceprzewodniczący Leszek Jakubowski , następnie w imieniu Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji Gminy głos zabrał radny Wojciech Winiarski, który odczytał pozytywną opinię do omawianej uchwały. Następnie przewodnicząca Krystyna Bednarczyk otworzyła dyskusję, w której jako pierwszy głos zabrał radny Marek Plewa.

„Warto jeszcze raz zaznaczyć, że opinia RIO co do budżetu jest negatywna, co nie wzięło się znikąd. Ten budżet według mojej opinii należał do najtrudniejszych. Wcześniejsze też nie były łatwe, ale były na miarę naszych możliwości finansowych, ten wydaje się być nie przemyślany” – mówił Plewa. 

„Do tej pory naprawdę jako rada zrobiliśmy bardzo dużo: remontowaliśmy drogi, chodni, szkoły, podłączalismy kanalizację tam gdzie jej nie ma, zadbaliśmy o najbiedniejszych. W ostatnich latach oszołomieni wizją pieniędzy unijnych straciliśmy instynkt samozachowawczy, zarażeni optymizmem burmistrza Szydłowca. Nie podważam oczywiście tego optymizmu, ponieważ ten sam optymizm mieli nasi mieszkańcy dając temu dowód przy ostatnich wyborach. – kontynuował. 

„Muszę jednak wyrazić swoje niezadowolenie w wielu kwestiach, szczególnie w kwestiach inwestycyjnych. Hotel Pod Dębem, według mnie nie do końca szczęśliwa inwestycja. Powstał budynek na 28 łóżek, bez zaplecza kuchennego i restauracyjnego, moim zdaniem jest to raczej jakieś skromne schronisko młodzieżowe. Inkubator Przedsiębiorczości i Centrum informacji biznesowej powstały bardziej dlatego, że pojawiły się środki zewnętrzne na odremontowanie starych budynków niż z rzeczywistej potrzeby ich zagospodarowania. Według mnie są niepotrzebne, nie ma operatorów, nie ma kto ich zająć” – wyliczał Marek Plewa.

„Najlepszym przykładem złego inwestowania własnych środków i to tylko dlatego, że Państwo dokłada jest w moim pojęciu jest ulica Piękna. Argumentacją za jej powstaniem była obawa utraty obiecanych dotacji, ale już fakt, że trzeba będzie dołożyć do tej inwestycji własne środki był słabo uwzględniany. No i mamy dziś ulicę praktycznie nie uczęszczaną.” – krytykował Plewa. 

„Opinia dotycząca uchwały budżetowej jest drodzy radni – negatywna. Apeluję zatem dajmy sobie jeszcze czas, przemyślmy i zastanówmy się nad tą uchwałą. Z przepisów wynika, że mamy na to czas, aż do 31 stycznia. Czemu nie dać sobie szansy na głębszą analizę ?” – zakoczył Marek Plewa. 

 

Jako kolejny na mównicy stanął wiceprzewodniczący Leszek Jakubowski: „Chciałbym zaznaczyć, że swoją pracę jako radny rozpocząłem już w 1998 roku i naprawdę zrobione zostało już bardzo dużo. Wcześniej w Szydłowcu nie robiło się dosłownie nic. Oczywiście, aby coś robić trzeba się zadłużać, trzeba brać kredyty, ale to wszystko jest na bezpiecznym poziomie” uświadamiał Jakubowski.

„Skoro mamy możlwości sięgnąć po środki unijne to musimy to robić, dziś jest to bardzo ważne, bez tych środków nie da się wiele zrobić. Wiadomo w wielu sprawach można mieć pewien niedosyt i mówię tutaj o Inkubatorze czy Hotelu, ale są to tak nowe i trudne rzeczy, że czasem może coś nie wyjść, ale nie wolno się poddawać. Trzeba być optymistą. Oczywiście realizm jest również ważny, ale bez optymizmu i rozpędzonych apetytów za wiele byśmy nie zdziałali. – wyjaśniał Leszek Jakubowski. 

 

Jedno z ostrzejszych wystąpień przedstawił radny Marek Artur Koniarczyk: „Rzetelne i niezależne opinie są dla projektu uchwały budżetowej negatywne, dlatego nie rozumiem jak można próbować uchwalić taki budżet, ponieważ jest to według mnie nierealne. To samo dotyczy Wieloletniej Prognozy Finansowej. Złym pomysłem jest wyprzedaż majątku miasta , rynek wtórny pokazuje, że nie ma zapotrzebowania na tego typu nieruchomości. 

Ten budżet jest konsekwencją działań, które nie są do końca racjonalne. Przykładami są bezsensowne zatrudnienia pracowników nie-pedagogicznych w oświacie, kiedy liczba dzieci i zatrudnionych nauczycieli zmalała. Przykładem jest funkcjonowanie w nieodpowiedni Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych lub utworzenie dodatkowego referatu do gospodarowania odpadami komunalnymi” – grzmiał Koniarczyk. 

„Zyskałem już jakieś doświadczenie samorządowe, ale niestety wiele zachowań nie jest godne do naśladowania. Podam przykład dyskusji o użyciu kostki brukowej z odzysku z wyborczym podtekstem w kierunku mojej osoby”. – zdenerwował się Artur Koniarczyk. 

„Budżet dla naszej Gminy chcemy ustalić wedlug mnie zbyt optymistycznie i zdecydowanie za wszelką cenę. W przyszłych latach, kiedy inne Gminy będą mogły inwestować nam grozi w moim odczuciu spłacanie zadłużeń do 2020, a może nawet i do 2025 roku. Przed nami wiele ważnych inwestycji , ale może być tak, że inwestycje typu: Inkubator Przedsiębiorczości, Hotel Pod Dębem czy nawet zaniedbany zalew w tym wszystkim przeszkodzą, bo nadal będą generować straty.” – ostrzegał. 

„Mam nadzieję, że nie dopuścimy do sytuacji, że konta Gminy Szydłowiec zajmie komornik. Byłaby to istna moralna katastrofa, dla nas radnych. Pamiętajmy, że to mieszkańcy zatrudniają radnych i to oni oczekują od nas prawidłowych decyzji. Biorąc pod uwagę dwie negatywne opinie RIO, oświadczam że nie poprę uchwały budżetowej na 2014 roku.” – zakończył radny Koniarczyk. 

PEŁNA ORYGINALNA TREŚĆ WYSTĄPIENIA RADNEGO KONIARCZYKA PO KLIKNIĘCIU W OBRAZEK:

 

Kolejną osobą, która zabrała głos był burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński:„Pierwsze co nasuwa mi się na myśl po tych wystąpieniach jest to, że jak rozpoczynamy jakieś trudne i kontrowersyjne zadania to mówicie to on – burmistrz to wymyślił, ale gdy już coś się zakończy i przychodzi do przecięcia wstęgi, mówicie – to my to zrobiliśmy.” – ostro rozpoczął burmistrz Jarzyński

„Nie porównujmy dziś teraźniejszości z tym co było w 2002 roku, bo wówczas naprawdę było źle, wtedy było tragicznie, ale tamten okres mamy już zamknięty za sobą. Doceniajmy to co robimy, szanujmy siebie nawzajem. Naprawiajmy te złe rzeczy, ale róbmy sobie sami dobrą opinię, chwalmy to co dobre.” – apelowal burmistrz.

„Budżet składa się z kilku części, a jedną z tych części jest właśnie sprzedaż majątku Gminy. Bardzo bym chciał, aby nasz budżet na poziomie większych miast, ale niestety żyjemy tu gdzie żyjemy i musimy się z tym zmierzyć. 

Mówicie tutaj dzisiaj, że ten budżet jest nierealny, ale w takim razie jaki jest sens wniosków które składacie do budżetu, skoro jest on nierealny ? Na końcu uchwały budżetowej jest podpis, że to burmistrz jest zobowiązany do wykonania tej uchwały i tak jak podejmowałem to zadanie przez wiele lat, tak również i teraz podejmę to zadanie i ten paragraf będę starał się spełnić ze wszystkich sił bo jest to dla mnie wyzwanie. ” – zakończył burmistrz Jarzyński. 

 

Burzliwa dyskusja, słowne przepychanki, przerzucanie się argumentami i odpowiedzialnością, a i tak nad uchwałą budżetową zagłosować trzeba. Jak się pewnie domyślacie po przedstawionych wypowiedziach, budżet na 2014 rok został przyjęty już dziś. 

11 radnych zagłosowało za przyjęciem uchwały, 4 było przeciwnych. W tej czwórce (siedzący na czterech ostatnich miejscach od stołu przewodniczących) radni: Dorota Jakubczyk, Marek Plewa, Marek Koniarczyk i Wiesław Cieloch, którzy w ostatnim czasie stanowią opozycję do burmistrza i radnych popierających burmistrza. 

 

A co Wy drodzy mieszkańcy i czytelnicy sądzicie o przyjętym budżecie ? Czy w ogóle Was to interesuje skoro praktycznie żadnego z Was nie było na dzisiejszym posiedzeniu Rady Miasta ? 

Jeżeli tylko uchwała budżetowa będzie opublikowana w całości na BIPie, pojawi się również na portalu naszszydlowiec.pl