Za nami pierwsze rozstrzygnięcia dotyczące Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec na 2016 rok. To nowe doświadczenie dla samorządu gminnego. Wygospodarowanie środków na Budżet Obywatelski było jednym z punktów mojego programu, dlatego jestem tym bardziej zadowolony, że założenie to realizuję zgodnie z planem. Na podstawie głosów mieszkańców zostały wyłonione projekty inwestycyjne, które w 2016 roku będą realizowane z Budżetu Obywatelskiego, są to:

– plac rekreacyjno-sportowy „Nad Zalewem” (Szydłowiec) – 98 872,69 zł,

– siłownia plenerowa (Majdów) – 73 431,00 zł,

– budowa chodnika w Woli Korzeniowej – 110 000,00 zł,

– boisko do piłki plażowej (Sadek) – 5 000,00 zł,

– zadaszenie istniejącej sceny i grilla przy remizie OSP (Wysoka)– 25 000,00 zł,

– siłownie zewnętrzne (Szydłowiec, oś. Wschód) – 80 000,00 zł

Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w ten akt społecznej partycypacji. Dziękuję autorom projektów oraz mieszkańcom, którzy wzięli udział w głosowaniu. Pragnę z zadowoleniem podkreślić, że zaangażowanie społeczne było bardzo duże. Świadczy to o tym, że los naszej gminy nie jest Państwu obojętny, co jest budujące, ponieważ wspólne działanie to najkrótsza droga do wypracowania takich rozwiązań, które będą zadowalające dla nas wszystkich. Serdecznie dziękuję również autorom projektu „Zamłynie nie z tej ziemi”, który ze względów formalnych nie został wpisany na listę zadań do realizacji. Doceniam jednak bardzo duży wkład pracy w przygotowanie tego oryginalnego projektu oraz dziękuję za oddane na ten projekt głosy. Dziękuję również wszystkim tym, którzy złożyli do budżetu obywatelskiego wnioski, a które ze względów formalnych nie zostały pozytywnie zweryfikowane.

Obecnie trwa realizacja zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok bieżący. We wrześniu ruszyły prace budowlane, adaptujące budynek przy ulicy Kościuszki 225 na żłobek. Wykonawcą robót jest Spółdzielnia Rzemieślniczo – Budowlana z Radomia. Gruntowny remont budynku w celu przystosowania pomieszczeń do pełnienia funkcji żłobka przebiega zgodnie z harmonogramem i potrwa do grudnia tego roku. Uruchomienie placówki planujemy w styczniu 2016 roku.

Kontynuowane są prace przy rozbudowie strażnicy OSP w Majdowie – trwa murowanie ścian działowych i montaż instalacji energetycznej, wkrótce rozpoczną się prace wykończeniowe.

Przystępujemy również do budowy lokali socjalnych przy ul. Piaskowej w Szydłowcu. W tym roku zostanie zrealizowany pierwszy z trzech etapów tej inwestycji, a nowe mieszkania socjalne zostaną oddane do użytku w 2017 roku.

Zakończyły się prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kwiatowa, Zielona i Mała w Szydłowcu. W trakcie realizacji jest budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Parkowa, Spacerowa, Żeromskiego, Mickiewicza i Kochanowskiego. Trwają również prace przy budowie kanalizacji deszczowej w ulicach: Podzamcze, Dworska i Lipowa.

Ponadto, w tym roku opracowane będą dokumentacje projektowe na budowę kolejnych odcinków kanalizacji. Obecnie w trakcie realizacji jest przygotowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Książek Nowy, Książek Stary, Książek Majdowski.

Zakończona została budowa odcinka drogi gminnej łączącej Szydłowiec Kolonię z Szydłówkiem Pod Lasem – Szydłówek II. Wykonano także przebudowę odcinków dróg gminnych biegnących przez Ciechostowice i Łazy. Przygotowywana jest również dokumentacja na budowę nowych ulic: Różanej, Podzamcze, Lipowej i Dworskiej, opracowywany jest także projekt budowy chodnika w miejscowości Sadek „Pod Lasem” oraz dokumentacja na budowę drogi Sadek Komorniki. Prowadzone są rozmowy z Szydłowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową dotyczące przebudowy parkingu przy ul. Kolejowej w Szydłowcu (przy pawilonach handlowych).

Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg w ciągu opisywanego kwartału wykonali szereg prac m.in.: remont drogi w miejscowości Sadek Mały, remont cząstkowy nawierzchni ulicy Polnej, częściową naprawę nawierzchni ulic: Wschodniej, Kusocińskiego oraz drogi biegnącej przez Szydłówek Kolonię. Wybudowana została również zatoka postojowa przy PSP nr 1 w Szydłowcu. Ponadto trwają prace na terenach naszych sołectw zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego, m.in. został wykonany chodnik w Jankowicach. Trwają prace przy udrożnieniu rowów i budowie przepustów drogowych, są porządkowane pobocza dróg gminnych – wycinanie zadrzewień i zakrzaczeń oraz koszenie.

Obecnie trwają również przeglądy gwarancyjne i usuwanie usterek na obiektach zrewitalizowanych w ramach projektu kluczowego.

Został wykonany pierwszy znaczący krok w kierunku, tak oczekiwanej przez wielu mieszkańców – zmiany wizerunku szydłowieckiego zalewu. W minionym tygodniu została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na „Modernizację – remont zbiornika wodnego w Szydłowcu oraz zagospodarowanie terenów przyległych”. Dokumentacja budowlana będzie przygotowana jeszcze w tym roku. Pozwoli to na podejmowanie kolejnych działań dotyczących naszego zalewu.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników dróg zawarłem porozumienie ze Starostą Szydłowieckim dotyczące wspólnej realizacji zadania – montaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Kolejowa, Folwarczna i Kościuszki. W tym roku zostanie opracowana dokumentacja projektowa, a wykonanie tego zadania zaplanowane jest na rok 2016.

Jesteśmy w trakcie przygotowywania Strategii Rozwoju Gminy Szydłowiec na lata 2015 – 2025. Opracowanie tego ważnego dokumentu, jest niezbędne w procesach aplikowania o środki zewnętrzne, dlatego niezwłocznie podjęliśmy się tego zadania. Odbyły się także pierwsze otwarte konsultacje projektu strategii, a w planach są kolejne spotkania i rozmowy na ten temat.

W związku ze zwiększeniem możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych i zapotrzebowania na źródła energii odnawialnej, na ostatniej sesji Rady Miejskiej została podjęta uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szydłowiec.

Nie ustajemy w staraniach dotyczących ożywienia gospodarczego i pozyskania inwestorów. W tym celu zostały m.in. wprowadzone zmiany w uchwale podatkowej, tak aby stworzyć bardziej preferencyjne warunki dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. Ponadto, przygotowany został film promujący walory naszej gminy – również pod kątem inwestycji.

Z budżetu gminy zostało przekazane dodatkowe 100 tys. zł na remonty w gminnych placówkach oświatowych i właściwe przygotowanie bazy edukacyjnej na bieżący rok szkolny.

W przyszłym tygodniu spotkam się z uczestnikami konkursu „I love Szydłowiec”, aby pogratulować i wręczyć nagrody, ale już dzisiaj chcę serdecznie podziękować wszystkim, którzy podczas swoich podróży pamiętali o Szydłowcu, czego dowodem są nadesłane zdjęcia.

Za nami wiele wydarzeń kulturalnych i imprez plenerowych, w organizacji których mieliśmy udział pomagając technicznie, logistycznie i finansowo. Szczególnie cieszy pozytywny odbiór reaktywowanego Festiwalu im. Andrzeja Siewierskiego. Rock na Zamku to duże przedsięwzięcie, ale bez wątpienia warte kontynuacji.

Korzystając ze sposobności, pragnę jeszcze raz wyrazić głęboką wdzięczność rolnikom za trud ich pracy oraz podziękować wszystkim zaangażowanym w organizację tegorocznych gminnych dożynek. Państwa entuzjazm i liczne talenty, których efektem były m.in. piękne wieńce dożynkowe, sprawiły że nasze święto chleba miało wyjątkowo uroczysty przebieg.

W tym roku, również po raz pierwszy, zorganizowaliśmy kino letnie na szydłowieckim rynku. Pomysł ten został dobrze przyjęty przez mieszkańców i zapewne zostanie wpisany w kalendarz przyszłorocznych wydarzeń.

O tym jednak, jak będzie wyglądał kalendarz wydarzeń kulturalnych na przyszły, 2016 rok chciałbym abyśmy zdecydowali wspólnie. Dlatego zapraszam Państwa na spotkanie w dniu 13 października o godz. 16.00 do szydłowieckiego zamku. Porozmawiamy o tym, jak oceniają Państwo wydarzenia organizowane przez Urząd Miejski i SCKiS Zamek, które inicjatywy cenią Państwo najbardziej oraz o planach na kolejny rok. Zachęcam do udziału w tym spotkaniu oraz obserwowania naszej strony internetowej – która wkrótce zostanie zmieniona, a także profili na facebooku, tak aby na bieżąco zdobywać informacje o działalności Samorządu Gminy Szydłowiec.

Z wyrazami szacunku Burmistrz Szydłowca Artur Ludew