Nikodem Skawiński urodził się 19 stycznia 2018 roku. Na świat przyszedł ze złożoną wadą serca (stenoza aortalna, zastawka dwupłatowa, koarktacja aorty, ubytek międzyprzedsionkowy, międzykomorowy).

W 4 dobie życia w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka przeszedł skomplikowaną operację na otwartym sercu. Niestety lewa komora serca nie podjęła prawidłowej pracy i konieczna była druga operacja, w wyniku której Nikodem będzie musiał żyć tylko z jedną komorą serca. Na tę chwilę Nikoś jest już po trzech operacjach.

Mały Nikoś to bratanek ks. Norberta Skawińskiego, wikariusza parafii św. Zygmunta w Szydłowcu.

Jakiś czas temu ruszyła akcja zbierania nakrętek dla Nikosia. Każda zebrana nakrętka to konkretne fundusze dla potrzebującego wsparcia małego chłopca.

Nakrętki zbierane są w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu oraz w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie powiatu szydłowieckiego. 

Do akcji włączyła się również młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu! Nagrali nawet specjalny spot promujący akcję pomocy maluchowi!

Nikosiowi można pomóc wysyłając  SMS na numer 72365 o treści S13061, a także wpłacając fundusze na jego konto na SiePomaga

Wszystkich serdecznie zachęcamy do wsparcia leczenia małego Nikosia!