Minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński powołał dr hab. Macieja Aleksandrowicza na stanowisko dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Pięcioletnia kadencja dyrektora rozpoczęła się 1 stycznia 2020 r.

Maciej Aleksandrowicz jest absolwentem Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie w latach 1992-1998 studiował w pracowni prof. Stanisława Słoniny, oraz Instytutu Historii Sztuki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Był także stypendystą w University of Humberside, Hull (Wielka Brytania). Od 2007 r. jest związany z Wydziałem Rzeźby – Pracownią Projektowania Przestrzennego macierzystej uczelni. W latach 2008 – 2012 pełnił funkcję prodziekana tego Wydziału. W latach 2008 do 2018 był także wykładowcą w Wyższej Szkole Artystycznej, gdzie prowadził zajęcia z psychofizjologii widzenia i rzeźby. Od 2012 r. pracuje jako profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Dr hab. Maciej Aleksandrowicz dotychczas był uczestnikiem i organizatorem wielu wystaw oraz warsztatów twórczych poświęconych sztuce w przestrzeni publicznej. Ma w dorobku realizacją rzeźb monumentalnych m.in. Mauzoleum Bitwy pod Ostrołęką oraz pomnik Żołnierzy Poległych Na Misjach w Warszawie. Był członkiem Rady Programowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz Zarządu Głównego ZPAP. Dwukrotnie otrzymał stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest także laureatem stypendium naukowego Fundacji Kościuszkowskiej na pobyt i badania sztuki w przestrzeni publicznej w USA w 2019 r.

Przedstawiony przez nowego dyrektora Program Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku na lata 2020-2024 jest dostępny na stronie BIP MKiDN w zakładce Programy działania instytucji kultury.

info: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego