Jest taka szansa, ponieważ burmistrz Szydłowca ogłosił kilka dni temu przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego „Piwnica Szydłowiecka”. 

Większość z nas odkąd sięga pamięcią widzi w tym miejscu restaurację prowadzoną przez przeróżnych ludzi. W ostatnim czasie „Piwnica Szydłowiecka” radziła sobie różnie, więc czy jest szansa na prawdziwe odrodzenie tego miejsca? Przekona się o tym z pewnością nowy najemca.

„Piwnica Szydłowiecka” to lokal o powierzchni 237,00 m2 i mieści się w piwnicach zabytkowego Ratusza Miejskiego. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu netto za najem 1 mpowierzchni wynosi 6,00zł. Do kwoty czynszu doliczony będzie podatek VAT według obowiązującej stawki.

Oferty w formie pisemnej na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu przetargu, w zamkniętych kopertach nie identyfikujących oferenta, należy składać w terminie do 22.12.2017r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego tj. kancelaria Urzędu Miejskiego w Szydłowcu Pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec z dopiskiem „PRZETARG NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PIWNICA SZYDŁOWIECKA”.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 280,00zł na konto Gminy Szydłowiec nr 06 91290001 0090 0900 3317 0001 w Banku Spółdzielczym w Iłży Filia w Szydłowcu najpóźniej do dnia 18.12.2017r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Szydłowiec.

Cześć jawna przetargu odbędzie się w dniu 22.12.2017 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej ul. Słomiana 17 w Szydłowcu.

Więcej szczegółów dotyczących przetargu możecie dowiedzieć się TUTAJ