W ramach obchodów podejmowane są różnego rodzaju przedsięwzięcia. Od kilku lat również można uczestniczyć w lekcjach języków obcych za pośrednictwem skype’a. W środę, 21 września w naszej szkole odbyła się lekcja języka francuskiego pod nazwą „Odkrywamy język francuski”. Przeprowadzona została przez Panią Małgorzatę Pieniążek z Instytutu Francuskiego w Krakowie.

Uczniowie naszej szkoły mogli w niej uczestniczyć dzięki inicjatywie p. Piotra Niewadzisza, nauczyciela języka niemieckiego.

Zainteresowanych tematyką Europejskiego Dnia Języków odsyłamy na stronę Internetową: http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/pl-PL/Default.aspx 

francuski2