W czwartek 25 lutego w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pojawili się burmistrz Szydłowca Artur Ludew i prezes Ciepłowni Miejskiej Dariusz Podgórski.

Celem wizyty było podpisanie umowy o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu w celu zwiększenia jego efektywności – budowa instalacji kogeneracyjnej zasilanej gazem”.

W podpisaniu umowy uczestniczył wiceprezes zarządu NFOŚiG Artur Michalski.

W spotkaniu udział wzięła również poseł Agnieszka Górska, której (jak czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu) burmistrz Szydłowca oraz prezes Ciepłowni dziękują za wsparcie w pozyskaniu środków na realizację wspomnianego wyżej projektu.

Ciepłownia Miejska Sp. z o.o. w Szydłowcu pozyskała środki w kwocie 2 147 757,00 zł, całościowy koszt zadania to 6 619 860,00 zł. W ramach projektu ciepłownia miejska stanie się elektrociepłownią. Technologia wykonania projektu gwarantuje bezpieczeństwo i wieloletnią trwałość infrastruktury, a zastosowane rozwiązania będą zapobiegały i minimalizowały negatywne oddziaływanie na środowisko.

Ukończenie prac związanych z powyższym zadaniem zaplanowane jest na listopad 2022 roku.

info. UM w Szydłowcu