Wiedzę tą posiedli angażując się w realizację zadań projektu O!BŁĘDNEkino, którego inicjatorką była p. Marta Łabęcka – opiekunka klubu. Wespół przemierzyli „jednowieczną” przestrzeń czasową, badając historię kina od początków wieku XX do początków wieku XXI. Ich przewodnikami byli niesamowici bohaterowie – mieszkańcy Szydłowca. W tym pan Manswet Misztal pamiętający przedwojenne kino Corso. W wywiadzie, przeprowadzonym przez młodzież pan Manswet wspomniał film, jaki obejrzał w tym kinie… King- Kong. COOLTURomaniacy zaprosili więc do szkoły p. Misztala na kolejne spotkanie. Tym razem na wspólne oglądanie filmu King Kong. Dzięki tak wspaniałemu przewodnikowi przeżyliśmy spotkanie z bestią w roku 1933 – jak sami mówią.

Co za obłęd powiecie!

Nic a nic się nie pomyliliście projekt O!BŁĘDNEkino zakładał badanie zagadnienia błędu, powszechnie występującego w szeroko rozumianej przestrzeni twórczej. COOLTURowicze zrealizowali szereg zadań, w tym warsztaty fotograficzne, filmowe i dźwiękowe.

I stało się –BŁĄD zamienił się w ERROR! –w wezwanie do działania .I co dalej?

Dalej jak mówią COOLTUROWCY: zapragnęliśmy odpowiedzi na pytanie- Czy chcemy kina w naszym mieście? I ruszyliśmy w miasto razem z panią Polą Rożek – ekspertem KULTHURRY! – ogólnopolskiego programu finansowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej aby rozmawiać z mieszkańcami Szydłowca.

Poznaliśmy też panią Anię Tomczyk- prezeskę Ochotniczej Straży Pożarnej, która otworzyła nam oczy na kino, umożliwiając nam eksplorowanie tego miejsca.

Stało się… na chwilę ruszyło nasze miejskie kino. Ruszyło po to aby opowiedzieć swą historię. Klub COOLTURA zaaranżował akcję artystyczną pod hasłem: Chcemy kina w mieście. Akcja skierowana była do wszystkich mieszkańców miasta Sentymentalne spotkanie z kinem odbyło się oczywiście w budynku po dawnym kinie Górnik, przy ulicy Strażackiej.. COOLTURA zaproponowała premierowy pokaz filmu, zrealizowanego w ramach projektu O!BŁĘDNEkino. Swą obecność można było potwierdzić odbijając oryginalną pieczątkę kina Górnik na ścianie poczekalni, gdzie młodzież przygotowała mural z hasłem CHCEMY KINA W MIEŚCIE? Zachęceni tym hasłem, O!BŁĘDNEkino odwiedzili pan burmistrz i starosta szydłowiecki. 

Wniosek jest jeden! Kino w Szydłowcu jest obłędne – to odkrycie bezbłędne!

chcemykina1

chcemykina2

chcemykina3

chcemykina4

chcemykina5